1. February, 2019

Prosječna mjesečna zarada za 2018. godinu iznosi 766 eura

Zavod za statistiku Crne Gore je objavio podatak o prosječnoj bruto zaradi za 2018. godinu, saopštenjem broj 10 od 25.01.2019. godine. Prosječna mjesečna zarada za 2018. godinu iznosi 766 eura, u bruto iznosu.

U skladu sa članom 10 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, porez na dohodak fizičkih lica na lična primanja plaća se po stopi od 9%, dok za lična primanja koja su iznad iznosa prosječne mjesečne zarade ostvarene u Crnoj Gori u prethodnoj godini (766 EUR) porez na dohodak fizičkih lica na lična primanja plaća se po stopi od 11 %. Dakle, umjesto 765 eura, u 2019. godini, porez na dohodak fizičkih lica po stopi od 11%  plaća se na lična primanja iznad iznosa od 766 eura, u bruto iznosu.