5. January, 2022

PROMJENE U OBRAČUNU ZARADE

Usvojenim izmjenama Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica kao i Zakona o obaveznom socijalnom osiguranju dana 31.12.2021. stupaju na snagu sledeće odredbe:

-Minimalna zarada u Crnoj Gori je 450 EUR neto.

-Porez na dohodak više nije 9% već je definisan na sledeći način:

  • Zarade/Oporezivi dohodak do 700 EUR bruto su NEOPOREZIVE
  • 9% na iznos oporezivog dohotka od 700,01 EUR- do 1.000,00 EUR
  • 15% na iznos oporezivog dohotka od 1.000,01 EUR.

-Doprinosi za zdravstveno osiguranje se ukidaju.

Prema izmjenama Zakona o radu, Poslodavac je dužan da u slučaju ukidanja ili umanjenja stope poreza na dohodak fizičkih lica, odnosno doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na teret zaposlenog, iznos sredstava koji bi u skladu sa zakonom bio obračunat, obustavljen i isplaćen po osnovu tog poreza, odnosno doprinosa u dijelu koji se ukida, odnosno umanjuje isplati zaposlenom kao dio zarade.

Za sva dodatna pojašnjenja, podršku u obračunu ili pravnoj regulativi kontaktirajte nas na info.pg@unija.com ili 020 510 027