24. April, 2018

Prijava godišnjeg poreza na dohodak fizičkih lica

Zakonski rok za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica za 2017. godinu ističe 30. aprila 2018. godine.

Poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak fizičkih lica (obrazac GPP FL), dužni su da podnesu rezidentni poreski obveznici – fizička lica koji su u 2017. godini ostvarili dohodak:
  • od samostalne djelatnosti, koja predstavlja osnovnu djelatnost poreskog obveznika, osim za prihode koji se paušalno oporezuju;
  • od imovine i imovinskih prava;
  • kapitalnih dobitaka;
  • iz inostranstva;
  • po osnovu ličnih primanja ostvarenih kod dva ili više poslodavaca, odnosno isplatilaca primanja, a čiji je ukupni mjesečni bruto iznos iznad 720 eura.
Poreska prijava se podnosi u jednom primjerku, područnom poreskom organu, neposredno ili putem pošte.
Fizička lica koja obavljaju registrovanu samostalnu djelatnost (preduzetnici), a oporezuju se po stvarnom dohotku, dužni su da uz prijavu dostave bilans stanja i bilans uspjeha.
Navedeni dokumenti mogu se podnijeti putem desktop aplikacije “Finansijski iskazi”, koja je dostupna na portalu Poreske uprave. U tom slučaju, nakon slanja bilansa stanja i bilansa uspjeha na portal Poreske uprave, poreski obveznici dužni su da iste otštampaju, potpišu i ovjere, te da ih u originalu dostave kao prilog Godišnjoj prijavi nadležnoj područnoj jedinici.
Nerezidentna fizička lica podnose poresku prijavu za prihode ostvarene u Crnoj Gori po osnovu kapitalnih dobitaka i izdavanja u zakup imovine fizičkim licima.