Donijet novi PRAVILNIK O POSTUPKU OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA POREZA NA DODATU VRIJEDNOST INVESTITORA I ISPORUKU ODREĐENIH PROIZVODA I USLUGA
11. June, 2024

POREZ NA DODATU VRIJEDNOST – NOVI PRAVILNIK

Šta je porez na dodatu vrijednost?

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je oblik indirektnog poreza. Primenjuje se na robu i usluge u većini zemalja širom svijeta. PDV se dodaje na cijenu proizvoda ili usluge u svakoj fazi proizvodnog i distributivnog lanca. Vrijednost se dodaje od proizvodnje do prodaje krajnjem potrošaču.

Novi Pravilnik o postupku oslobođenja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost

Novi Pravilnik o postupku oslobođenja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost investitora i isporuku određenih proizvoda i usluga objavljen je u “Službeni list Crne Gore”, br. 044/24 od 13.05.2024. Pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja. Danom stupanja na snagu novog Pravilnika, prestaje da važi prethodni pravilnik sa istim nazivom. Novi Pravilnik uređuje način i postupak ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza na dodatu vrijednost. Takođe, reguliše prava na nultu stopu PDV prilikom uvoza određenih proizvoda.

Pravilnik o postupku oslobođenja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost investitora i isporuku određenih proizvoda i usluga (u daljem tekstu: Pravilnik), uređuje način i postupak:

 • ostvarivanja prava na isporuku proizvoda i usluga po nultoj stopi PDV iz člana 25 stav 1 tačka 10a, 12 i 12a Zakona o porezu na dodatu vrijednost (“Sl. list Republike Crne Gore”, br. 065/01 … 004/06, “Službeni list Crne Gore”, br. 016/07 … 003/23; u daljem tekstu: Zakon), kao i
 • ostvarivanja prava na oslobođenja od plaćanje PDV prilikom uvoza proizvoda iz člana 28 stav 1 tačka 12 Zakona koji se odnosi na uvoz proizvoda za namjene iz člana 25 tač. 10a, 12, 12a, 12b, 12c i 12d Zakona, odnosno po nultoj stopi PDV.

Način i postupak oslobađanja od plaćanja PDV-a

Naime, Pravilnikom se uređuje način i postupak ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja PDV na isporuku proizvoda, odnosno usluga:

 • Za gradnju i opremanje ugostiteljskog objekta kategorije pet i više zvjezdica. Takođe, za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage veće od 10 MW i kapaciteta za proizvodnju prehrambenih proizvoda razvrstanih u okviru sektora C grupa 10 Zakona o klasifikaciji djelatnosti (“Službeni list CG”, br. 18/11 i 152/22). Investiciona vrijednost mora prelaziti 500.000 eura.
 • Proizvoda i usluga koji se isporučuju u skladu sa međunarodnim ugovorom o kreditu ili zajmu zaključenim između Crne Gore i međunarodne finansijske organizacije, druge države ili treće strane. U ovom ugovoru, Crna Gora se pojavljuje kao garant. U dijelu koji se finansira dobijenim novčanim sredstvima, predviđeno je da se iz tih sredstava neće plaćati troškovi poreza. Ovo važi samo ako je tim ugovorom izričito navedeno.
 • Prilikom uvoza i isporuke proizvoda, odnosno pruženih usluga u zemlji, oslobođenje od poreza važi u slučajevima kada je to predviđeno međunarodnim sporazumom. Takođe, ovo oslobođenje važi i prema ugovoru o donaciji.

Sastavni dio Pravilnika su Prilozi, od 1 do 12, gđe su:

 • Prilozi 1, 2 i 3 odnose se na kontolne markice (prilog 1- za gradnju i opremanje ugostiteljskih objekata, prilog 2- za gradnju i opremanje energetskog objekta za proizvodnju električne energije, prilog 3 – za gradnju i opremanje kapaciteta za proizvodnju prehrambenih proizvoda), sa malo izmijenjenom formom, dok je sadržina nepromijenjena u odnosu na prethodne kontrolne markice.
 • Takođe, Prilog 4 – Evidencija korišćenih kontrolnih markica je nepromijenjen.

Noviteti u Pravilniku

Prilozi 5 -12 su novina u odnosu na prethodni Pravilnik i obuhvataju:

 • sadržaj i forma zahtjeva za oslođenje od plaćanja PDV i
 • sadržaj i forma potvrde nadležnog organa za oslobađanja od plaćanja PDV,
  po sljedećim osnovama:
  • oslobađanje od plaćanja PDV za projekte koji se finansijraju iz sredstava Evropske unije u okviru indirektnog i podijeljenog upravljanja (prilozi 5 i 6) (s tim što se naziv Priloga 6 malo razlikuje od naziva potvrde – Potvrda za oslobađanje od plaćanja PDV za projekte koji se finansijraju iz sredstava Evropske unije u okviru indirektnog i podijeljenog upravljanja)
  • oslobađanje od PDV za Programe Unije (prilozi 7 i 8),
  • oslobađanje od plaćanja PDV za projekte koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije u okviru direktnog upravljanja, odnosno za projekte koji se finansiraju od strane međunarodnih organizacija (prilozi 9 i 10) i
  • oslobađanje od plaćanja PDV u skladu sa međunarodnim sporazumom (prilozi 11 i 12).

Ako imate dodatna pitanja vezana za novi Pravilnik o postupku oslobođenja od PDV naši savjetnici su ovdje za vas. Kontaktirajte sa nama putem imejl-adrese info.pg@unija.com.