5. January, 2022

POREZ NA DOBIT

Izmjenom Zakona o porezu na dobit, od 01.01.2022.godine definisane su nove stope poreza umjesto fixne stope od 9%.

Za poslovnu godinu 2022. stopa poreza na dobit pravnih lica će biti progresivna na iznos oporezive dobiti:

   1) do 100.000,00 eura 9%;

   2) od 100.000,01 eura do 1.500.000,00 eura: 9.000,00 eura +12% na iznos preko 100.000,01 eura;

   3) preko 1.500.000,01 eura: 177.000,00 eura +15% na iznos preko 1.500.000,01 eura

Ukida se poreska olakšica od 6% na iznos poreza na dobit koji je u roku plaćen.

Poreska olakšica koja ostaje na snazi je za novoosnovanom pravnom licu koje obavlja djelatnost u privredno nedovoljno razvijenim opštinama obračunati porez na dobit za prvih osam godina umanjuje se u iznosu od 100%. Ukupan iznos poreskog oslobođenja od osam godina ne može biti veći od 200.000,00 eura.

Za sva dodatna pojašnjenja, stručnu i pravnu pomoć kontaktirajte nas na info.pg@unija.com ili 020 510 027