ALT_PDV_U_CRNOJ_GORI
26. December, 2023

Podsjetnik – uskoro ističe period povlašćenog oporezivanja prometa proizvoda i usluga

Početkom 2023. godine izvršene su izmjene i dopune zakonskih propisa koji se odnose na oporezivanje prometa proizvoda i usluga, a uskoro ističe njihova primjena – zbog čega koristimo priliku da poslodavce u Crnoj Gori podsjetimo da krajem decembra ističe period povlašćenog oporezivanja (po sniženoj stopi od 7%) u određenim oblastima.

Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koji je objavljen u “Službeni list Crne Gore” br. 003/2023 od 10.01.2023. godine, pored ostalog, izmijenjen je u dopunjen član 24a Zakona, koji se odnosi na oporezivanje prometa poizvoda i usluga po sniženoj stopi PDV, u smislu da je brisana odredba sadržana u tački 6a i dodata nova u tački 6c, i dodate su nove odredbe u članu 71h, koje se odnose na period važenja odredbi iz člana 24a stav 1 tačka 6b i tačka 6c.

Prema navedenom:

  • Do 31.12.2023. godine po sniženoj stopi PDV oporezuju se usluge navedene u članu 24a stav 1 tačka 6b, koji glasi: “6b) usluga pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, osim alkoholnih pića, gaziranih pića sa dodatkom šećera i kafe u objektima za pružanje ugostiteljskih usluga;”
  • Od 01. 01.2024. godine po sniženoj stopi PDV oporezuju se usluge sadržane u članu 24a stav 1 tačka 6c, koji glasi: “6c) usluga pripremanja i usluživanja hrane, bezalkoholnih negaziranih pića u restoranima i objektima bez usluživanja (catering);”.

Prije svega ukazujemo da je odredba iz citirane tačke 6c gramatički neispravna, te je ista nejasna za tumačenje, naročito u pogledu objekata za pružanje ugostiteljskih usluga (U rečenici nedostaje veznik i. Opet smo u situaciji da tumačimo ne kako je napisano, već da pretpostavljamo što je bila namjera zakonodavca da propiše).

Uz rezervu koja proističe iz prethodno navedenog, tumačimo da vezano za oporezivanje ovih usluga po sniženoj stopi od 01.01.2024. godine važi sljedeće:

  • Usluge pripremanja i usluživanje hrane, oporezuje se po sniženoj stopi, pod uslovom da se pružaju  u restoranima i objektima bez usluživanja (catering). U ostalim ugostiteljskim objektima (bar, picerija, konoba, objekti brze hrane; poslastičarnica, pečenjara, pekara) ove usluge se oporezuju po opštoj stopi PDV-a;
  • Usluge pripremanja i usluživanja bezalkoholnih negaziranih pića u restoranima i objektima bez usluživanja (catering) oporezuju se po sniženoj stopi. Što je obuhvaćeno pod bezalkoholnim negaziranim pićima, propisano je u članu 9a Pravilnika o utvrđivanju proizvoda I usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 081/05, 002/06, 010/06, “Službeni list Crne Gore”, br. 006/08, 046/08, 011/09, 062/15, 069/15, 021/16, 032/16, 037/16, 058/16, 065/16, 001/17, 043/19, 051/19, 071/21, 093/21, 143/21, 007/22, 017/22, 031/22, 103/22, 137/22, 007/23, 045/23), koji citiramo:

Član 9a

– Bezalkoholnim negaziranim pićem, u smislu 24a stav 1 tačka 6c Zakona, smatraju se pića koja se služe u restoranima i catering objektima u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo, i to:

  1) osvježavajuće bezalkoholno piće;

  2) osvježavajuće bezalkoholno piće sa voćnim sokom;

  3) voda sa aromom;

  4) sirup za osvježavajuće bezalkoholno piće;

  5) prašak za osvježavajuće bezalkoholno piće;

  6) tableta za osvježavajuće bezalkoholno piće;

  7) osvježavajuće bezalkoholno piće sa mineralnim solima;

  8) ledeni čaj.”

Dakle, posluživanje svih pića i napitaka se oporezuje po opštoj stopi PDV-a,  osim bezalkoholnih negaziranih pića, pod uslovom da se uslužuju:

– bezalkoholna negazirana pića:

  1) osvježavajuće bezalkoholno piće;

  2) osvježavajuće bezalkoholno piće sa voćnim sokom;

  3) voda sa aromom;

  4) sirup za osvježavajuće bezalkoholno piće;

  5) prašak za osvježavajuće bezalkoholno piće;

  6) tableta za osvježavajuće bezalkoholno piće;

  7) osvježavajuće bezalkoholno piće sa mineralnim solima;

  8) ledeni čaj.

– samo u restoranima i catering objektima, a ne u ostalim ugostiteljskim objektima.  

Za slučaj da želite da se konsultujete sa priznatim stručnjacima iz ove oblasti i svoje poslovanje uspješno prilagodite novim propisima – Unija Smart Accounting tim vam stoji na raspolaganju. Kontakt e mail: info.pg@unija.com