24. April, 2018

Odloženo plaćanje poreza na dobit pravnih lica

Uredbom o odloženom plaćanju poreza na dobit pravnih lica (“Službeni list Crne Gore”, br. 023/10 od 29.04.2010) poreskom obvezniku je omogućeno da dospjeli iznos duga po osnovu poreza na dobit pravnih lica plati u šest jednakih mjesečnih rata. Potrebno je samo područnoj jedinici PU kod koje je poreski obveznik registrovan, podnijeti zahtjev u pisanoj formi.
Rok za uplatu prve rate poreza na dobit bio je 31.mart 2018.godine.
Rok dospijeća II, III, IV, V i VI rate je sledeći:
II rata 30.04.2018.godine
III rata 31.05.2018.godine
IV rata 30.06.2018.godine (subota), odnosno 02.07.2018.godine (ponedeljak)
V rata 31.07.2018.godine
VI rata 31.08.2018.godine