2. November, 2017

Od 1. januara 2018. nova stopa PDV 21%

Usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost Sl.list CG 50/2017 donosi promjenu poreske stope sa 19% na 21%, dakle PDV se obračunava i plaća po opštoj stopi od 21% od 1. januara 2018. godine. Izmjenama Zakona o PDV-u je predviđeno i oporezovanje pošiljki koje se naručuju posredstvom interneta, a čija je minimalna vrijednost 75 eura, umjesto dosadašnjih 150 eura.