18. October, 2016

Obavezno elektronsko podnošenje prijava poreza na dobit od Januara 2017.godine

Izmjenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Službeni list Crne Gore” br. 055/16 od 17.08.2016. godine), koje će biti u primjeni od 1. januara 2017. godine, u članu 40 propisano je da su poreski obveznici dužni godišnju prijavu poreza na dobit podnijeti elektronskim putem, preko portala Poreske uprave: https://eprijava.tax.gov.me.

Da bi poreski obveznici izvršili navedenu zakonsku obavezu, neophodno je da isti posjeduju digitalni sertifikat izdat od sertifikacionog tijela – AD ”Pošta Crne Gore”. Dobijanje sertifikata je postupak koji se odvija nezavisno od Poreske uprave i definisan je pravilima koja su određena od strane sertifikacionog tijela. U nastojanjima da izađe u susret privrednicima i građanima, sertifikaciono tijelo pruža mogućnost nabavke istog na tri jednake godišnje rate. Sve detaljnije informacije koje se odnose na postupak izdavanja elektronskih sertifikata poreski obveznici mogu dobiti putem zvanične internet stranice http://www.postacg-ca.me.