18. October, 2016

Obaveza obavještavanja poreskog organa o promjenama podataka upisanih u registar

U skladu sa članom 33 Zakona o poreskoj administraciji, poreski obveznici su dužni da o svim promjenama obavijeste poreski organ, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene, a odnose se na upisane podatke u registar uključujući adresu sjedišta obavljanja djelatosti i broj kontakt telefona.

Za nepoštovanja navedene zakonske odredbe će se primjenjivati kaznene mjere propisane članom 105 istog Zakona, koji predviđa da će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 15.000 eura kazniti poreski obveznik – pravno lice, odnosno novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 6.000 eura poreski obveznik – preduzetnik, prema obveznicima koji ne obavijeste poreski organ o promjenama koje se odnose na podatke upisane u poreski registar kroz JPR obrazac u navedenom roku.