27. May, 2019

Nova minimalna zarada u Crnoj Gori

Na osnovu člana 80 stav 3 Zakona o radu („Službeni list CG“, br. 49/08, 59/11, 66/12, 31/14 i 4/18), na predlog Socijalnog savjeta Crne Gore, Vlada Crne Gore, na sjednici od maja 2019. godine, donijela je ODLUKU O UTVRĐIVANJU MINIMALNE ZARADE.

Nova minimalna zarada na polugodišnjem nivou iznosi 222,00 EUR. Propisani iznos se odnosi na mjesečnu neto zaradu koja ne može biti isplaćena u manjem neto iznosu (po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa od bruto zarade) za puno radno vrijeme.

Takođe, Vlada je obavezala Ministarstvo finansija da u najkraćem roku pripremi i Vladi predloži izmjene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. list CG”, br. 13/2007, 79/2008, 86/2009, 78/2010, 40/2011 – dr. zakon, 14/2012, 62/2013, 8/2015 i 22/2017), kojim će se smanjiti stopa doprinosa na zarade za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca za dva procentna poena.

Povećanje minimalne zarade sa 193 EUR na 222 EUR u neto iznosu, uz istovremeno smanjenje doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca, primenjivaće se od 1. jula 2019. godine.