30. May, 2018

Minimalna zarada u Crnoj Gori

Bruto zarada se ugovara ugovorom o radu između zaposlenog i poslodavca.

Članom 80 u stavu 1  Zakona o radu (“Sl.list CG”, br. 49/08 …  04/18) je propisano da zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu za standardni učinak i puno radno vrijeme, odnosno radno vrijeme koje se izjednačava sa punim radnim vremenom u skladu sa ovim zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

Shodno članu 80 stavu 2 Zakona o radu i  članu 2  Sporazuma o utvrđivanju obračunske vrijednosti koeficijenta i startnog dijela zarade u bruto iznosu (“Sl.list CG”,br.80/10), propisano je da minimalna zarada zaposlenog  za puno radno vrijeme ne može biti niža od 30% prosječne zarade u Crnoj Gori u prethodnom polugodištu, prema zvaničnom podatku koji utvrđuje organ uprave nadležan za poslove statistike.
Vlada Crne Gore je Odlukom o utvrđivanju minimalne zarade (Sl.list CG, br. 18/13) propisala da minimalna zarada u Crnoj Gori iznosi 193,00 eura. Propisani iznos se odnosi na mjesečnu neto zaradu koja ne može biti isplaćena u manjem neto iznosu (po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od bruto zarade) za puno radno vrijeme.
Prema tome, osnovicu za obračun poreza i doprinosa čini bruto zarada zaposlenog ostvarena za vrijeme provedeno na radu, s tim da ona ne može biti manja od propisanog bruto iznosa propisane neto minimalne zarade u Crnoj Gori (neto 193,00 eura).