1. February, 2019

Izmijenjena je osnovica za plaćanje posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom

Prosječna mjesečna zarada za prethodnu, 2018. godinu je osnovica za obračun posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, koji se plaća prilikom isplate zarada u 2019. godini. Zavod za statistiku Crne Gore objavio je podatak o prosječnoj mjesečnoj zaradi  u 2018. godini, koja iznosi 766 eura.

Iznos se odredjuje prema broju zaposlenih. Poslodavac koji ima do 10 zaposlenih nema obavezu da plaća posebni doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Ukoliko, poslodavac ima od 10 do 20 zaposlenih a nije zaposlio lice sa invaliditetom treba da plati  posebni doprinos u iznosu od 5% od prosječne mjesečne zarade u prethodnoj godini, što iznosi 38,30 eura.

Poslodavac koji ima od 20 do 50 zaposlenih dužan je da zaposli najmanje jedno lice sa invaliditetom ili da plati doprinos 20% od prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori ostvarene u godini koja prethodi plaćanju doprinosa. Poslodavac koji ima više od 50 zaposlenih-dužan je da zaposli najmanje 5% lica sa invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih ili da plati 20% prosječne zarade u Crnoj Gori za svako lice sa invaliditetom koje nije zaposlio.