potvrde o rezidentnosti
1. February, 2024

Izmijenjen i dopunjen Pravilnik koji uređuje izdavanje potvrde o rezidentnosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i postupku izdavanja potvrde o rezidentnosti u poreske svrhe objavljen je u “Službenom listu Crne Gore”, br. 003/24 od 17.01.2024. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i postupku izdavanja potvrde o rezidentnosti u poreske svrhe objavljen je u “Službenom listu Crne Gore”, br. 003/24 od 17.01.2024.

Dodate su odredbe kojima se uređuje da se obrasci potvrda PR 1 (dokazuje status rezidentnog poreskog obveznika Crne Gore) i PR2 (dokazuje status rezidentnog poreskog obveznika druge države sa kojom je Crna Gora potpisala sporazum) izdaju na crnogorskom i engleskom jeziku.

Izmjenom je obuhvaćen član 7 stav 3 u smislu zahtijevanih dokaza o sticanju prihoda: po osnovu zaposlenja ili davanja u zakup nepokretnosti ili od obavljanja sportske djelatnosti.

U članu 6 ovog Pravilnika propisano je da su obrasci PR1, PR2 i ZIPR mijenjaju, te su propisani novi, sa istim nazivom, koji su sastavni dio Pravinika. 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i postupku izdavanja potvrde o rezidentnosti u poreske svrhe stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.