Na slici je žena koji drži u ruci granski ugovor
28. June, 2024

Novi Granski kolektivni ugovori potpisani za turizam i pomorski saobraćaj

Novi granski kolektivni ugovori potpisani su tokom juna mjeseca:

  • GKU za djelatnost turizma i ugostiteljstva;
  • GKU za pomorski saobraćaj, lučko-pretovarne usluge i luke nautičkog turizma.

U nastavku možete pronaći više detalja o izmjenama i novitetima koje su donijeli.

Granski kolektivni ugovor za djelatnost turizma i ugostiteljstva

Novi Granski kolektivni ugovor (GKU) za djelatnost turizma i ugostiteljstva potpisan je na neodređeno vrijeme. Ovaj ugovor će zamijeniti prethodni iz 2021. godine. Ugovor su potpisali Radomir Milić, predsjednik Sindikata turizma i ugostiteljstva Crne Gore, i Slobodan Mikavica, predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore.

Ovim Granskim kolektivnim ugovorom uvedene su novine koje se tiču prekovremenog rada. Preciznije je uređena preraspodela radnog vremena, uključujući slobodne radne dane kada zaposleni ne radi, po završetku turističke sezoneom izmjenom su izbjegnute nedoumice u praksi i predupređeni eventualni sudski sporovi.

Prepoznate su i ugovorene zarade za tipična ugostiteljska zanimanja. Takođe, uvedena je obaveza poslodavca na isplatu zimnice za zaposlene koji su u radnom odnosu kod tog poslodavca na dan donošenja odluke.

Po prvi put, ovim GKU se propisuje da ukoliko je zaposleni dao saglasnost i poslodavac o svom trošku obezbijedio obrok u toku rada, poslodavac neće biti dužan da isplaćuje dio iznosa posebnog dijela zarade. Ova odredba oslobađa poslodavca obaveze isplate naknade za ishranu. Ova odredba odnosi se na naknadu za ishranu. Početni koeficijent složenosti poslova za utvrđivanje osnovne zarade iznosi 5,10.

Granski kolektivni ugovor za pomorski saobraćaj, lučko-pretovarne usluge i luke nautičkog turizma

Nakon dugotrajnog procesa pregovora između socijalnih partnera, zaključen je Granski kolektivni ugovor (GKU) za pomorski saobraćaj. Ugovor obuhvata i lučko-pretovarne usluge te luke nautičkog turizma.

Na sastanku održanom u prostorijama Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG), GKU su potpisali Slobodan Mikavica, predsjednik UPCG, i mr Agim Mila, predsjednik Samostalnog sindikata radnika u pomorskom brodarstvu i transportu Crne Gore.

Zaključeni GKU primjenjuje se na poslodavce koji obavljaju djelatnost pomorskog saobraćaja, lučko-pretovarne usluge i luke nautičkog turizma. Ovim GKU koeficijenti složenosti povećani su u odnosu na Opšti kolektivni ugovor (OKU). Njime je predviđena naknada za rođenje djeteta i definisan iznos naknade troškova prevoza dolaska na posao. S druge strane, propisano je da poslodavac neće biti u obavezi da primenjuje odredbe o solidarnim pomoćima i uvećanim otpremninama ukoliko je negativno poslovao u prethodnoj godini.

Na slici je osoba koja potpisuje ugovor.

Takođe, predviđena je mogućnost da se na nivou poslodavca može utvrditi dodatak na zaradu ukoliko iznos minimalne zarade dovede do izjednačavanja zarada. Ovo je kako bi se ispoštovao princip rangiranja zarada, saglasno složenosti poslova. Potpisnici su zaključili da će ovaj mehanizam biti koristan poslodavcima do trenutka usklađivanja kolektivnih ugovora u dijelu elemenata zarada na nivou kompanija. Dat je rok od 6 mjeseci za usklađivanje kolektivnih ugovora i akata poslodavaca sa ovim GKU.

Podsjećanja radi, prethodni GKU za pomorski saobraćaj je 2018. godine stavljen van snage Odlukom Ustavnog suda. Tadašnji propis nije bio usklađen sa odredbama Zakona o radu.

Ukoliko imate problema sa obračunom zarada, računovodstvom ili vam je potrebno finansijsko savjetovanje – možete kontaktirati sa nama na info.pg@unija.com +382 20 510 027.

Izvor: Unija poslodavaca CG