dozvola za privremeni boravak i rad stranaca u Crnoj Gori
31. January, 2024

Godišnji broj dozvola za privremeni boravak i rad stranaca veći za 7.534

Prema Odluci o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2024. godinu godišnja kvota utvrđuje se u ukupnom broju od 28.988 dozvola, što predstavlja povećanje od 7.534 dozvola u odnosu na kvotu koja je bila projektovana za 2023. godinu. Aktuelna vlada je uzevši u obzir potrebu da se prošle godine mijenja odluka o broju dozvola za strance, za ovu godinu projektovala veći broj istih.

Iz ove godišnje kvote izdvaja se 5.000 dozvola koje organ državne uprave nadležan za poslove rada može dodatno rasporediti za pojedine namjene, u skladu sa potrebama tržišta rada, na zahtjev Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. 

Takođe se godišnje kvote 23.988 dozvola utvrđuje za:

– zapošljavanje stranaca – 21.727 dozvola; 

– sezonsko zapošljavanje stranaca – 2.261 dozvola.

Prema djelatnostima u kojima se stranci mogu zapošljavati, najviše dozvola za rad stranaca predviđeno je za sektor građevinarstva, 6.074, i ugostiteljstva, 4.952 – dok u kategoriji Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje nije predviđeno davanje niti jedne pomenute dozvole.