30. May, 2018

Elementi za obračun zarade Crna Gora

Na osnovu člana 6 Sporazuma o utvrđivanju obračunske vrijednosti koeficijenta i startnog dijela zarade u bruto iznosima (”Sl.list CG”,br.80/10), koji je zaključen između Unije poslodavaca Crne Gore i Saveza sindikata Crne Gore, Ministarstvo finansija je donijelo Uputstvo za obračun bruto zarada (”Sl.list 05/11), kojim je, polazeći od utvrđenih kategorija: obračunska vrijednost koeficijenta i koeficijent složenosti, propisan način utvrđivanja i obračuna bruto zarada.

Zarada za puno radno vrijeme od 176 časova u mjesecu obračunava se po formuli:
Startni dio zarade + Koeficijent složenosti uvećan za minuli rad x Obračunska vrijednost koeficijenta
Startni dio zarade u bruto iznosu (koji čini topli obrok i 1/12 regresa za korišćenje godišnjeg odmora), u skladu sa članom 4 ovog Uputstva, utvrđuje se u određenom procentu od obračunske vrijednosti koeficijenta, gdje je minimalni procenat 70%.
Koeficijenti složenosti posla određen je ugovorom o radu odnosno Opštim kolektivnim ugovorom ili granskim kolektivnim ugovorima za određene djelatnosti. Odredbama člana 66 Opšteg kolektivnog ugovora (”Sl.list CG”, br.14/14) utvrđuju se osnovne grupe poslova sa koeficijentima za utvrđivanje zarade po osnovu složenosti, dok se odredbama člana 66 ovog Ugovora, obračunska vrijednost koeficijenta utvrđuje u bruto iznosu od 90€.
Minuli rad – zarada zaposlenog uvećava se za svaku započetu godinu radnog staža:
  • do 10 godina 0,5 %
  • od 10-20 godina 0,75 %
  • preko 20 godina 1,00 %.