10. April, 2024

Donešen Pravilnik o obliku i sadržini izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode

Na osnovu člana 29 stav 12 Zakona o porezu na dobit pravnih lica Ministarstvo finansija, donijelo je
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI IZVJEŠTAJA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE OSTVARI REZIDENTNO I NEREZIDENTNO PRAVNO LICE (“Službeni list Crne Gore”, br. 030/24 od 02.04.2024)
U Pravilnku se navodi sljedeće:

Član 1
Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržina Izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno i fizičko lice.
Član 2
Pravno lice, Izvještaj o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno i fizičko lice, podnosi na Obrascu “IOPPO” koji je sa uputstvom za njegovu primjenu sastavni dio ovog pravilnika.
Član 3
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku i sadržini izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno lice (“Službeni list CG”, broj 84/17).
Član 4
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.