Opšti kolektivni ugovor
17. March, 2022

Data jemstva – moraju li ih mikro i mala preduzeća uzeti u obzir u godišnjem izvještaju?

Svako privredno društvo, uključujući mala i mikro preduzeća, prilikom sastavljanja finansijskih iskaza trebaju uzeti u obzir i potencijalne obaveze.

Šta su potencijalne obaveze, kada i kako ih treba knjižiti?

Definicija potencijalne obaveze je data u MRS 37, i odnosi se na:

  • Moguća obaveza koja nastaje na osnovu prošlih događaja i čije će postojanje biti potvrđeno samo nastankom ili izostankom jednog ili više neizvjesnih budućih događaja koji nisu u potpunosti pod kontolom datog preduzeća; ili
  • Sadašnja obaveza koja nastaje na osnovu prošlih događaja, ali nije priznata zato što nije vjerovatno da će za izmirenje obaveze biti neophodan odliv resursa koji sadrže ekonomske koristi i/ili se iznos obaveze ne može dovoljno pouzdano procijeniti.

Kako i sam naziv kaže, radi se o potencijalnim obavezama, odnosno o dugovanjima koja još nisu postala pravi dugovi preduzeća, ali to mogu postati ukoliko se ispune određeni uslovi.

Primjer potencijalne obaveze koja je vjerovatno najčešća kod privrednih društava je jemstvo, odnosno vlasnik preduzeća, sestrinska ili druga firma podiže kredit kod banke, a naše društvo je jemac. Sve dok preduzeće koje je zajmoprimac ispunjava svoje obaveze na vrijeme, naše preduzeće s tim nema problema i za nas je to samo potencijalna obaveza. U ovom slučaju ove podatke ne unosimo u bilans stanja preduzeća i isto nije vidljivo iz poslovnih knjiga našeg preduzeća.

Bez obzira što se navedeni podaci ne unose u bilans stanja, prije izrade godišnjeg  iskaza  računovođa bi trebao biti upoznat sa podacima da li je preduzeće nekome jemac ili ima založenu svoju imovinu kao kolateral.

Ukoliko zajmoprimac iz našeg primjera ne bude ispunjavao svoje obaveze po kreditu kod poslovne banke, onda ta obaveza prelazi na naše preduzeće što dovodi do odliva novca, te može uticati na likvidnost preduzeća što je jako važan podatak o našem preduzeću za banke ili potencijalne ulagače. U ovoj situaciji iz poslovnih knjiga bi bilo vidljivo da je preduzeće jemac drugom preduzeću i koje su još potencijalne obaveze po tom osnovu. Sva pravna lica koja posluju na području Crne Gore  na osnovu zakona o Računovodstvu („Službeni list Crne Gore“, br.145/21) ,dužna su podnijeti finansijske iskaze, a kao obavezan dio  iskaza dostavljaju  se  i napomene uz finansijske iskaze. Napomene uz finansijske iskaze između ostalih stavki trebaju da sadrže podatke o ukupnom iznosu svih finansijskih obaveza, garancija ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u Bilans stanja.