Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica
24. January, 2023

ZAKON O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (Službeni list Crne Gore, broj 152/22 od 30.12.2022.) na snagu su stupile određene izmjene i dopune Zakona.

Ovim Zakonom došlo je do sledećih promjena postojećih i dopuna liste primanja na koja se ne plaća porez:

-primanja koja su ostvarena po osnovu otpremnina za odlazak u penziju u iznosu od 1.500€ umjesto dosadašnjih 1.000€,

-neoporezivi dio primanja po osnovu jubilarnih nagrada povećan za 50€, odnosno neoporezive su jubilarne nagrade do sledećih iznosa:

  • 10 godina rada do 150€,
  • 20 godina rada do 250€‚
  • 30 godina rada do 350€,
  • 40 godina rada do 450€;

-naknade za novorođeno dijete su neoporezive, bez definisanog limita;

Takođe, dopunjen je člana 10 koji propisuje poresku stopu od 15% od poreske osnovice na sledeće izvore prihoda: imovine, kapitala, kapitalnih dobitaka, prihoda od sportske djelatnosti, prihoda od autorskih i srodnih prava, patenta, žiga i prihodi samostalnih stručnjaka u kulturi kao i ostala primanja koja nijesu zarada.

Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica novim članom je definisao šta su prihodi od drugih primanja te oni podrazumijevaju: nagrade, novčane pomoći i naknade troškova i davanja fizičkim licima koja nijesu zaposlena kod isplatioca prihoda, kao i sva primanja koja su neoporeziva prema Zakonu.

Redefinisana i dopunjena su i prava na oslobađanje od plaćanja poreza na dohodak ostvaruje kako slijedi:

  • korisnik podsticajne mjere za razvoj istraživanja i inovacija, za zaposleno ili angažovano lice i za lice koje obavlja samostalnu djelatnost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticajne mjere za razvoj istraživanja i inovacija;
  • lice koje ostvari dohodak po osnovu ličnih primanja ili samostalne djelatnosti od poslodavca koji nije registrovan u Crnoj Gori, na osnovu stečenog statusa digitalnog nomada u skladu sa zakonom kojim se uređuje boravak i rad stranaca.