U Unija CONSULTING brinemo za…

TEKUĆE PORESKO SAVJETOVANJE

Poresko savjetovanje sa svim vrstama poreza i doprinosa, uključujući međunarodni prostor:

 • Oporezivanje fizičkih osoba s prihodom
 • Doprinosi za socijalno osiguranje
 • Oporezivanje pravnih lica
 • Poreski odbitak
 • Porez na dodatnu vrijednost
 • Oporezivanje nekretnina
 • Akcize
 • Drugi oblici poreza

ZASTUPANJE U POSTUPCIMA PORESKE INSPEKCIJE

Kombinujemo široka znanja na međunarodnom poreskom zakonodavstvu, uključujući i znanja iz oblasti računovodstva i zakonskih propisa. Zato vas pripremamo za moguću posjetu inspektora i učestvujemo prilikom inspekcijskih pregleda.

 • Priprema za dolazak inspektora
 • Zastupanje kao punomoćnik u postupku
 • Komunikacija sa poreskim organom
 • Priprema napomena, žalbi i drugih pravnih sredstava u postupku.

TRANSFERNE CIJENE

Transferne cijene predstavljaju jedno od najrizičnijih oblasti međunarodnog oporezivanja, jer 70% međunarodne trgovine se dešava unutar međunarodnih grupa preduzeća. Savjetujemo vas na području transfernih cijena kako bi vaše poslovanje bilo u skladu sa zakonodavstvom.

 • Pregled adekvatnosti transfernih cijena
 • Priprema odgovarajuće dokumentacije o transfernim cijenama

PORESKI PREGLED DRUŠTVA

Dobijanje informacija koje su potrebne prilikom donošenja strateških odluka odnosno analiza poslovanja preduzeća i ocjena trenutnih i budućih poslovnih rizika. Više o Due diligence pročitajte ovde.

PREDNOSTI KONSALTINGA U UNIJI

Na jednom mjestu dobijate sve odgovore na pitanja iz različitih oblasti. Uspješno poslujemo na čak 6 tržišta u Centralnoj i Istočnoj Evropi i nudimo praktična rješenja za optimizaciju rada.

ODGOVORI NA PITANJA IZ RAZLIČITIH OBLASTI

Pravno, računovodstveno, poresko, finansijsko i poslovno savjetovanje na jednom mjestu.

SAVJETOVANJE U MEĐUNARODNOM PROSTORU

Savjetovanje za CEE regiju na jednom mjestu. Ponosimo se velikim timom savjetnika u čak 14 evropskih zemalja.

VISOKO STRUČNI SAVJETNICI

Sa dugogodišnjim iskustvom u praksi i aktivnom ulogom predavača i autora stručnih publikacija.

INDIVIDUALANI TRETMAN

Sve klijente tretiramo individualno, nudimo im praktična rješenja i pomažemo im da optimiziraju svoj rad.

UNIJA CONSULTING TEAM

Znanje i iskustvo koje stoje na izuzetnim profesionalnim osnovama i temeljno poznavanje izazova sa kojima se suočavate.

Visoka profesionalnost

Visoka profesionalnost je osnovni faktor koji utiče na izbor stručnjaka za konsultacije u određenoj oblasti, a takođe i na povjerenje klijenata. Zaposleni u Savjetu za konsalting svoju profesionalnost potvrđuju formalnim obrazovanjem i stalnim stručnim obrazovanjem. Više od 100 sati godišnje obuke znatno je iznad evropskog prosjeka i kreće se između 30 i 40 sati. Svjesni smo da samo sa kvalifikovanim stručnim osobljem možemo postaviti i održavati visoke profesionalne standarde

NAŠI EKSPERTI

U Uniji smo svjesni važnosti ličnog pristupa, pa vas pozivamo da se upoznate sa našim stručnjacima koji vode računa o vašem računovodstvu i pogledate njihova dostignuća.

ČESTO NAS PITATE

Postoji mnogo računovodstvenih problema, ali neki se javljaju češće. Možda je i vaš među njima, pa ih pogledajte u nastavku. Ako niste pronašli odgovor, kontaktirajte nas i rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja.

Koja je naša oblast stručnosti kada su u pitanju poreske savjetodavne usluge?

Pružamo usluge poreskog savjetovanja u vezi sa direktnim i indirektnim oporezivanjem koje uključuju odgovaranje na poreske upite, poresku analizu, savjetovanje preduzetnika i pravnih lica za poresku optimizaciju i postizanje zakonskih poreskih ušteda kroz analizu vaših poslovnih aktivnosti.

Fokusirani smo na izbjegavanje poreskih rizika i dodatnih poreza i kazni u slučaju poreske revizije.

Kada smo angažovani na pripremi/pregledu poreza na dohodak ili PDV, analiziramo mogućnosti da ostvarite povraćaj poreza, poreske olakšice i podsticaje i za vas pripremamo neophodnu dokumentaciju.

Jedinstven pristup iz našeg velikog iskustva u Crnoj Gori i zemljama u regionu pomaže nam da napravimo snažnu bazu i za međunarodno poresko planiranje.

Razmišljate o uspostavljanju neke pravne forme u regionu?

Na samom početku kada razmišljate samo o pokretanju nekog posla, ali niste sigurni koja bi pravna forma bila najbolja opcija, imajući u vidu planirane poslovne aktivnosti i transakcije u cilju optimizacije vaših poreskih troškova, mi smo tu. Svakom klijentu pristupamo na individualnom nivou kako bismo utvrdili stvarne potrebe i dali najbolje poslovne ponude.

Da bismo nastavili, brinemo o vama i vašem poslu korak po korak. Kako? Prvi korak je pružanje usluga konsultacija kako biste odlučili koja je pravna forma za vas, drugi korak pružamo pravne usluge za osnivanje kompanije, a treći korak dobre računovodstvene i poreske postavke za dugoročno sigurno poslovanje.

Poreska kontrola zdravlja i due diligence

Veoma je važno identifikovati poreske rizike, ne samo ako razmišljate o transakciji preuzimanja kompanije, već i kada želite da provjerite poresko zdravlje vaših trenutnih aktivnosti kompanije i da izbjegnete nepotrebne kazne i provjerite da li ima mjesta za uštede poreza (optimizacija).

Detaljna poreska analiza predstavlja dijagnozu poreskih rizika pravnog lica koja je predmet ove analize, kao i identifikaciju nepoštovanja relevantnih poreskih zakona. Predmet detaljne analize obično su sve vrste poreskih obaveza, sa posebnim naglaskom na porez na prihod preduzeća, porez na dodatu vrednost i porez na dohodak građana. Takva provjera zakonitosti poslovanja omogućava vam kao poreskom obvezniku da blagovremeno preduzimate korektivne radnje i donosite relevantne odluke.

Imate transakcije sa povezanim licima?

U Uniji na jednom mjestu pružamo usluge pripreme TP dokumentacije za cio region, što nas dovodi do jedinstvenog pristupa, najbolje prakse i nižih cijena ako pripremamo matičnu datoteku i lokalne datoteke za nekoliko zemalja u regionu. Koristimo iste podatke, pa će u slučaju međunarodne revizije TP -a sve povezane strane biti pokrivene na isti način.

Pored pripreme TP dokumentacije, kreiramo TP politike za vas i TP konsultantske usluge, u slučaju da tokom poslovne godine želite da provjerite da li ste na pravom putu kada su u pitanju transakcije sa povezanim licima.

KLIJENTI O NAMA

VJERUJU NAM

NAJNOVIJE VIJESTI

15. May, 2023

Poslovanje u Bosni i Hercegovini

Na uspjeh poslovne ideje utiču mnogi faktori, pa tako i sama okolina u kojoj odlučujemo ostvariti svoje poslovne ciljeve. Kultura ljudi, njihove navike i način života imaju velik uticaj. Sve te sociodemografske faktore koje  je teško mjeriti i vrednovati subjektivno, bez brojčanih pokazatelja koji bi opipljivije mogli diktirati stil života ljudi u određenoj regiji.

Više
13. April, 2023

Poslovanje u Sloveniji 

Na uspjeh poslovne ideje utiču mnogi faktori, pa tako i sama okolina u kojoj odlučujemo ostvariti svoje poslovne ciljeve. Kultura ljudi, njihove navike i način života imaju velik uticaj. Sve te sociodemografske faktore teško je mjeriti i vrednovati subjektivno, bez numeričkih pokazatelja koji bi opipljivije mogli diktirati stil života ljudi u određenoj regiji. Zakonski okviri, poreska opterećenja i olakšice te drugi državni propisi koji oblikuju način poslovanja u pojedinoj zemlji nesumnjivo su mjerljivi.

Više
3. April, 2023

Promjena računovodstvenog servisa

Mnogo je kompanija koje nisu sigurne da li je promjena računovodstvenog servisa prava opcija za njih. Neki strahuju da bi, ako promijene svoje računovodstveni servis, to moglo uzrokovati probleme ili druge poteškoće vezane za računovodstvo. 

Više
28. March, 2023

Otvaranje kompanije u Hrvatskoj nikad nije bilo tako jednostavno

Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću u Hrvatskoj slijedi utvrđenu proceduru i povezano je s određenim troškovima. Kako bismo Vam uštedjeli dragocjeno vrijeme, sve potrebne informacije za osnivanje d.o.o. saželi smo u datoj brošuri u Hrvatskoj, a mi ćemo Vam rado pomoći oko same procedure.

Više
24. February, 2023

Stručnjaci za obračun zarada

Veliki izazov za sve stručnjake predstavljaju česte izmjene zakona. U Crnoj Gori, jedan stručnjak koji se bavi obračunom zarada treba da poznaje pravila i načine obračuna zarada, sve zakonske propise, prati zakonske izmjene i dopune i da ih na vrijeme implementira.

Više
3. February, 2023

Top pet karakteristika kvalitetnog računovodstva

Kako odbrati računovodstveni servis koji će vam postati najbolji prijatelj nije baš lako za staviti u okvire pravila, ali definitivno vam ovih pet savjeta može pomoći.

Više
31. January, 2023

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijelno osiguranje koji je objavljen u Službenom listu Crne Gore broj 152/22 dana 30.12.2022. godine, na snagu su stupile određene izmjene i dopune Zakona.

Više
31. January, 2023

OPŠTI KOLEKTIVNI UGOVOR

Dana 30.12.2022. godine stupio je na snagu Opšti kolektivni ugovor, koji će se primjenjivati na sve poslodavce u Crnoj Gori.

Više
24. January, 2023

ZAKON O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (Službeni list Crne Gore, broj 152/22 od […]

Više
23. January, 2023

Fluktuacija i odlazak stručnjaka za obračun zarada

Fluktuacija zaposlenih u firmama Fluktuacija zaposlenih je termin koji se odnosi na posebnu vrstu odlazaka zaposlenih iz firme. Fluktuacija zaposlenih […]

Više