U Unija CONSULTING brinemo za…

TEKUĆE PORESKO SAVJETOVANJE

Poresko savjetovanje sa svim vrstama poreza i doprinosa, uključujući međunarodni prostor:

 • Oporezivanje fizičkih osoba s prihodom
 • Doprinosi za socijalno osiguranje
 • Oporezivanje pravnih lica
 • Poreski odbitak
 • Porez na dodatnu vrijednost
 • Oporezivanje nekretnina
 • Akcize
 • Drugi oblici poreza

ZASTUPANJE U POSTUPCIMA PORESKE INSPEKCIJE

Kombinujemo široka znanja na međunarodnom poreskom zakonodavstvu, uključujući i znanja iz oblasti računovodstva i zakonskih propisa. Zato vas pripremamo za moguću posjetu inspektora i učestvujemo prilikom inspekcijskih pregleda.

 • Priprema za dolazak inspektora
 • Zastupanje kao punomoćnik u postupku
 • Komunikacija sa poreskim organom
 • Priprema napomena, žalbi i drugih pravnih sredstava u postupku.

TRANSFERNE CIJENE

Transferne cijene predstavljaju jedno od najrizičnijih oblasti međunarodnog oporezivanja, jer 70% međunarodne trgovine se dešava unutar međunarodnih grupa preduzeća. Savjetujemo vas na području transfernih cijena kako bi vaše poslovanje bilo u skladu sa zakonodavstvom.

 • Pregled adekvatnosti transfernih cijena
 • Priprema odgovarajuće dokumentacije o transfernim cijenama

PORESKI PREGLED DRUŠTVA

Dobijanje informacija koje su potrebne prilikom donošenja strateških odluka odnosno analiza poslovanja preduzeća i ocjena trenutnih i budućih poslovnih rizika. Više o Due diligence pročitajte ovde.

PREDNOSTI KONSALTINGA U UNIJI

Na jednom mjestu dobijate sve odgovore na pitanja iz različitih oblasti. Uspješno poslujemo na čak 6 tržišta u Centralnoj i Istočnoj Evropi i nudimo praktična rješenja za optimizaciju rada.

ODGOVORI NA PITANJA IZ RAZLIČITIH OBLASTI

Pravno, računovodstveno, poresko, finansijsko i poslovno savjetovanje na jednom mjestu.

SAVJETOVANJE U MEĐUNARODNOM PROSTORU

Savjetovanje za CEE regiju na jednom mjestu. Ponosimo se velikim timom savjetnika u čak 14 evropskih zemalja.

VISOKO STRUČNI SAVJETNICI

Sa dugogodišnjim iskustvom u praksi i aktivnom ulogom predavača i autora stručnih publikacija.

INDIVIDUALANI TRETMAN

Sve klijente tretiramo individualno, nudimo im praktična rješenja i pomažemo im da optimiziraju svoj rad.

UNIJA CONSULTING TEAM

Znanje i iskustvo koje stoje na izuzetnim profesionalnim osnovama i temeljno poznavanje izazova sa kojima se suočavate.

Visoka profesionalnost

Visoka profesionalnost je osnovni faktor koji utiče na izbor stručnjaka za konsultacije u određenoj oblasti, a takođe i na povjerenje klijenata. Zaposleni u Savjetu za konsalting svoju profesionalnost potvrđuju formalnim obrazovanjem i stalnim stručnim obrazovanjem. Više od 100 sati godišnje obuke znatno je iznad evropskog prosjeka i kreće se između 30 i 40 sati. Svjesni smo da samo sa kvalifikovanim stručnim osobljem možemo postaviti i održavati visoke profesionalne standarde

NAŠI EKSPERTI

U Uniji smo svjesni važnosti ličnog pristupa, pa vas pozivamo da se upoznate sa našim stručnjacima koji vode računa o vašem računovodstvu i pogledate njihova dostignuća.

ČESTO NAS PITATE

Postoji mnogo računovodstvenih problema, ali neki se javljaju češće. Možda je i vaš među njima, pa ih pogledajte u nastavku. Ako niste pronašli odgovor, kontaktirajte nas i rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja.

Koja je naša oblast stručnosti kada su u pitanju poreske savjetodavne usluge?

Pružamo usluge poreskog savjetovanja u vezi sa direktnim i indirektnim oporezivanjem koje uključuju odgovaranje na poreske upite, poresku analizu, savjetovanje preduzetnika i pravnih lica za poresku optimizaciju i postizanje zakonskih poreskih ušteda kroz analizu vaših poslovnih aktivnosti.

Fokusirani smo na izbjegavanje poreskih rizika i dodatnih poreza i kazni u slučaju poreske revizije.

Kada smo angažovani na pripremi/pregledu poreza na dohodak ili PDV, analiziramo mogućnosti da ostvarite povraćaj poreza, poreske olakšice i podsticaje i za vas pripremamo neophodnu dokumentaciju.

Jedinstven pristup iz našeg velikog iskustva u Crnoj Gori i zemljama u regionu pomaže nam da napravimo snažnu bazu i za međunarodno poresko planiranje.

Razmišljate o uspostavljanju neke pravne forme u regionu?

Na samom početku kada razmišljate samo o pokretanju nekog posla, ali niste sigurni koja bi pravna forma bila najbolja opcija, imajući u vidu planirane poslovne aktivnosti i transakcije u cilju optimizacije vaših poreskih troškova, mi smo tu. Svakom klijentu pristupamo na individualnom nivou kako bismo utvrdili stvarne potrebe i dali najbolje poslovne ponude.

Da bismo nastavili, brinemo o vama i vašem poslu korak po korak. Kako? Prvi korak je pružanje usluga konsultacija kako biste odlučili koja je pravna forma za vas, drugi korak pružamo pravne usluge za osnivanje kompanije, a treći korak dobre računovodstvene i poreske postavke za dugoročno sigurno poslovanje.

Poreska kontrola zdravlja i due diligence

Veoma je važno identifikovati poreske rizike, ne samo ako razmišljate o transakciji preuzimanja kompanije, već i kada želite da provjerite poresko zdravlje vaših trenutnih aktivnosti kompanije i da izbjegnete nepotrebne kazne i provjerite da li ima mjesta za uštede poreza (optimizacija).

Detaljna poreska analiza predstavlja dijagnozu poreskih rizika pravnog lica koja je predmet ove analize, kao i identifikaciju nepoštovanja relevantnih poreskih zakona. Predmet detaljne analize obično su sve vrste poreskih obaveza, sa posebnim naglaskom na porez na prihod preduzeća, porez na dodatu vrednost i porez na dohodak građana. Takva provjera zakonitosti poslovanja omogućava vam kao poreskom obvezniku da blagovremeno preduzimate korektivne radnje i donosite relevantne odluke.

Imate transakcije sa povezanim licima?

U Uniji na jednom mjestu pružamo usluge pripreme TP dokumentacije za cio region, što nas dovodi do jedinstvenog pristupa, najbolje prakse i nižih cijena ako pripremamo matičnu datoteku i lokalne datoteke za nekoliko zemalja u regionu. Koristimo iste podatke, pa će u slučaju međunarodne revizije TP -a sve povezane strane biti pokrivene na isti način.

Pored pripreme TP dokumentacije, kreiramo TP politike za vas i TP konsultantske usluge, u slučaju da tokom poslovne godine želite da provjerite da li ste na pravom putu kada su u pitanju transakcije sa povezanim licima.

KLIJENTI O NAMA

VJERUJU NAM

NAJNOVIJE VIJESTI

31. January, 2023

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijelno osiguranje koji je objavljen u Službenom listu Crne Gore broj 152/22 dana 30.12.2022. godine, na snagu su stupile određene izmjene i dopune Zakona.

Više
31. January, 2023

OPŠTI KOLEKTIVNI UGOVOR

Dana 30.12.2022. godine stupio je na snagu Opšti kolektivni ugovor, koji će se primjenjivati na sve poslodavce u Crnoj Gori.

Više
24. January, 2023

ZAKON O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (Službeni list Crne Gore, broj 152/22 od […]

Više
23. January, 2023

Fluktuacija i odlazak stručnjaka za obračun zarada

Fluktuacija zaposlenih u firmama Fluktuacija zaposlenih je termin koji se odnosi na posebnu vrstu odlazaka zaposlenih iz firme. Fluktuacija zaposlenih […]

Više
8. December, 2022

Posljedice u slučaju ne dostavljanja studije o transfernim cijenama

Raspon kazni za pravno lice za eventualno nepoštovanje odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“ZoPD“) kreću se između 1.000 i 20.000 eura, a za odgovorno lice u pravnom licu u rasponu od 500 do 2.000 eura.

Više
8. December, 2022

Šta je potrebno za studiju o transfernim cijenama?

Mogućnosti za nastanak greške pri izradi dokumentacije su nažalost velike i moguće na bilo kom od većeg broja koraka koje je potrebno proći da bi se napravila kvalitetna analiza i dokumentacija o transfernim cijenama.

Više
7. December, 2022

Ko je obavezan imati studiju o transfernim cijenama?

Zakonska odredba koja je početkom ove godine stupila na snagu donosi novu obavezu pripreme studije o transfernim cijenama za periode […]

Više
7. December, 2022

Šta nam donosi Zakon o transfernim cijenama?

U skladu sa zakonskim odredbama , poreski obveznici Crne Gore su prilikom godišnje prijave poreza na dobit obavezni iskazati prihode i rashode po osnovu transakcija sa povezanim licima. Takođe, obavezni su i objelodaniti poreska prilagođavanja na osnovu analize TP dokumentacije.

Više
17. November, 2022

Da li obračun zarada povjeriti eksternoj kompaniji?

Kada govorimo o zaradama, svaki pojedinac želi da iznos njegove zarade ostane tajni podatak i kompanije su dužne osigurati tajnost. Svi poslodavci ulažu velike napore da osiguraju da podaci o visini zarade i naknada ne postanu javni. Upravo ovdje i vrlo često, na scenu stupa outsourcing obračuna zarada, kao rješenje koje može da zadovolji sve zahtjeve zaposlenih i njihovih poslodavaca.

Više
16. September, 2022

Prijavite se na Unija Challenge za studente

Ostvarili smo brojne pomake u profesionalnim i tehničkim oblastima i uspostavili nove standarde poslovanja. Upravo zbog toga želimo pomoći i mladima da pored svog formalnog obrazovanja steknu vještine koje će im koristiti u poslovnom svijetu. Jedna od takvih načina su i ovakva takmičenja.

Više