Invest-In-Balkans
21. December, 2023

SVEOBUHVATNI VODIČ ZA POSLOVANJE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

Ako namjeravate da poslujete u nekoj od zemalja Zapadnog Balkana, vjerujemo da Vam možemo pomoći pružanjem sažetog pregleda najvažnijih aspekata poslovanja. Ova dinamična regija, smještena u srcu Evrope – bogata je kulturnom raznolikošću i istorijom, prirodnim ljepotama, a nudi povoljno poslovno okruženje za domaće i strane investitore.  

U nastavku teksta ćemo predstaviti osnove poslovanja sa kojima ćete se susresti u državama Zapadnog dijela Balkana – Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Usredsredili smo se na najzastupljenije industrije, forme legalnih entiteta, pitanja u vezi sa porezom i radno-pravne odnose.

BOSNA I HERCEGOVINA  SRBIJA  SJEVERNA MAKEDONIJA CRNA GORA HRVATSKA SLOVENIJA  

Webinar: Doing Business in Western Balkan: Legal and Tax Perspective

Brošura: “Invest in Balkans” (EN)

BOSNA I HERCEGOVINA

Bosna i Hercegovina se ističe kao zemlja s dinamičnim poslovnim okruženjem koje privlači investitore iz raznih sektora djelovanja, pa ćemo u nastavku istražiti osnove poslovanja u BiH, fokusirajući se na najzastupljenije industrije, forme legalnih entiteta, pitanja u vezi sa porezom i radnopravne odnose.

NAJZASTUPLJENIJE INDUSTRIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Turizam
IT
Telekomunikacije
Energetski sektor
Farmaceutska industrija
Građevinski sektor
Trgovnina
Proizvodnja

EKONOMSKA KLIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

U Bosni i Hercegovini je trend rasta privredne aktivnosti nastavljen, ali nešto nižim intezitetom u odnosu na prethodne godine. Prema trenutno raspoloživim preliminarnim podacima za 2022. godinu u Bosni i Hercegovini je registrovan rast fizičkog obima industrijske proizvodnje od 1,7% u odnosu na isti period prethodne godine. Sličan trend nastavljen je i u 2023. godini, obzirom da registrovane stope rasta ukazuju na dodatno usporavanje, kako fizičkog obima industrijske proizvodnje, tako i ukupne ekonomske aktivnosti u Bosni Hercegovini.

U periodu 2023-2026. godine, kako u Bosni i Hercegovini tako i u svijetu očekuje se postepena stabilizacija ekonomskih prilika – što će se odraziti i na kretanje obima proizvodnje, zaposlenosti i izvoza.

NAJZASTUPLJENIJI OBLIK ORGANIZOVANJA PRAVNIH LICA U BOSNI I HERCEGOVINI

Najčešći pravni oblik poslovanja: društvo s ograničenom odgovornošću

Vrijeme registracije: 1 mjesec

Potreban broj osnivača: najmanje 1

Potreban broj direktora/članova uprave: najmanje 1

Službeni registar pravnih lica:

Drugi uobičajeni oblici pravnih lica u Bosni i Hercegovini: FBiH: Dioničko društvo (d.d.), RS: Akcionarsko društvo (i dr.)

POREZ NA DOBIT U BOSNI I HERCEGOVINI

Stope poreza na dobit: 10%

Poreski period: kalendarska godina ili fiskalna godina

POREZ NA DODATU VRIJEDNOST U BOSNI I HERCEGOVINI

Stope PDV-a:

 • 17% opšta stopa
 • 0% na izvoz robe

Prag za PDV:  100.000 BAM

Registracija PDV-a za nerezidente: Nerezidentne kompanije obavezne su da se registruju za PDV kada obavljaju oporezivu isporuku dobara i usluga u BiH

RADNO PRAVO I ZAPOŠLJAVANJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Ko ima pravo na rad u Bosni i Hercegovini?

 • Građani Bosne i Hercegovine
 • Stranci sa odobrenim pravom na boravak i radnim dozvolama

Vrste ugovora o zapošljavanju:

 • Ugovor o radu na puno i nepuno radno vrijeme
 • Ugovor o radu na određeni i neodređeni period trajanja
 • Ugovori o slobodnom zanimanju
 • ‘’Menadžerski ugovor’’

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA U BOSNI I HERCEGOVINI

Stope poreza na dohodak

 • 10% na godišnji prihod u FBiH
 • 8% na godišnji prihod vezan uz ugovor o radu u RS
 • 10% godišnje na godišnji prihod vezan uz samostalne poslovne aktivnosti u RS
 • 13% na godišnji prihod od imovine i prava na imovinu, dobit od kapitala i prihod od stranih izvora u RS

Oporezivi prihodi u FBiH obuhvataju: zarada, samostalne poslovne aktivnosti, imovina i prava na imovinu, kapitalne investicije, dobitke iz igara na sreću i lutrije

Oporezivi prihodi u RS obuhvataju: Prihod od zaposlenja, samostalne poslovne aktivnosti, imovinu i prava na imovinu, dobit od kapitala i prihod od stranih izvora

Nema sumnje da je Bosna i Hercegovina privlačna brojnim ulagačima koji bi svoje poslovanje željeli da prošire na Balkan, ali i srednju Evropu. U svemu tome, investitoru je važno da uz sebe ima pouzdanog i iskusnog partnera.

Sve to možete dobiti u Unija Consultingu gdje tim stručnjaka savjetuje i pomaže u cjelokupnom poslovanju. Naš kontakt u Bosni i Hercegovini: Džejna Mahović, dzejna.mahovic@unija.com


SRBIJA

Srbija, kao zemlja s bogatom istorijom i ekonomijom u razvoju, pruža raznolike prilike za poslovanje, pa ćemo u nastavku istražiti osnove poslovanja u Srbiji, fokusirajući se na najzastupljenije industrije, forme legalnih entiteta, pitanja u vezi sa porezom i radno-pravne odnose.

NAJZASTUPLJENIJE INDUSTRIJE U SRBIJI

Automobilska industrija
IT
Telekomunikacije
Energetski sektor
Građevinski sektor
Trgovina
Proizvodnja

EKONOMSKA KLIMA U SRBIJI

Ekonomija Srbije će ove godine porasti za 2,2 odsto i ubrzati rast na 3,1 odsto u 2024. godini i na 3,7 odsto u 2025. godini prema procjeni Evropske komisije. Očekivanja za prosječnu inflaciju za ovu godinu su na nivou 12,5 odsto, a za sljedeću godinu 4,6 odsto.

Očekivanja su da će srpska privreda ubrzati rast u narednim godinama prije svega zbog očekivanog rasta privatne potrošnje, niže inflacije i povećanja investicija.

Očekivano povećanje investicija uslovljeno je razlozima zbog kojih je Srbija dobro okruženje za investiranje. Razlozi za dobro investiranje u Srbiju se odnose prije svega na dobru stratešku poziciju za poslove koji su povezani sa Evropskom Unijom, prihvatljive poreske namete uzimajući u obzir i poreske podsticaje, jednostavno i brzo osnivanje kompanija, postojanje slobodnih zona, mogućnost zapošljavanja stranaca, kao i postojanje poreskih podsticaja za zapošljavanje stranaca.

NAJZASTUPLJENIJI OBLIK ORGANIZOVANJA PRAVNIH LICA U SRBIJI

Najčešći pravni oblik poslovanja: društvo s ograničenom odgovornošću

Vrijeme registracije: do 5 radnih dana

Potreban broj osnivača: najmanje 1

Potreban broj direktora/članova uprave: najmanje 1

Službeni registar pravnih lica:

Drugi uobičajeni oblici pravnih lica u Srbiji: komaditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću – Ortačko društvo (o.d.), akcionarsko društvo – Akcionarsko društvo (a.d.).

POREZ NA DOBIT U SRBIJI

Stope poreza na dobit: 15%

Poreski period: kalendarska godina ili fiskalna godina

POREZ NA DODATU VRIJEDNOST U SRBIJI

Stope PDV-a:

 • 20% opšta stopa
 • 10% snižena stopa

Prag za PDV:  8.000 000 RSD

Registracija PDV-a za nerezidente: Nerezidentne kompanije obavezne su da se registruju za PDV kada obavljaju oporezivu isporuku dobara i usluga u Srbiji.

RADNO PRAVO I ZAPOŠLJAVANJE U SRBIJI

Ko ima pravo na rad u Srbiji?

 • Građani Srbije
 • Stranci sa odobrenim pravom na boravak i radnim dozvolama

Vrste ugovora o zapošljavanju:

 • Ugovor o radu na puno i nepuno radno vrijeme
 • Ugovor o radu na određeni i neodređeni period trajanja
 • Ugovori o slobodnom zanimanju
 • ‘’Menadžerski ugovor’’

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA U SRBIJI

Stope poreza na dohodak

 • 10%-20% u zavisnosti od prirode dohotka

Oporezivi prihodi u Srbiji obuhvataju: zaradu, autorske honorare, poslovni prihod, prihod od poljoprivrede i šumarstva, prihod od investicija, prihod od nepokretnosti, kapitalnu dobit, ostale prihodi.

Nema sumnje da je Srbija privlačna brojnim ulagačima koji bi svoje poslovanje željeli da prošire na Balkan, ali i srednju Evropu. U svemu tome, investitoru je važno da uz sebe ima pouzdanog i iskusnog partnera.

Sve to možete dobiti u Unija Consultingu gdje tim stručnjaka savjetuje i pomaže u cjelokupnom poslovanju. Naš kontakt u Srbiji: Dragana Ašić Ratkovac, dragana.asic@unija.com


SJEVERNA MAKEDONIJA

Sjeverna Makedonija, kao zemlja s bogatom kulturnom baštinom i ekonomijom u razvoju, privlači pažnju investitora iz raznih područja djelovanja, pa ćemo u nastavku istražiti osnove poslovanja u Sjevernoj Makedoniji, fokusirajući se na najzastupljenije industrije, forme legalnih entiteta, pitanja u vezi sa porezom i radno-pravne odnose.

NAJZASTUPLJENIJE INDUSTRIJE U SJEVERNOJ MAKEDONIJI

IT
Telekomunikacije
Energetski sektor
Građevinski sektor
Energetski sektor
Trgovina
Proizvodnja

EKONOMSKA KLIMA U SJEVERNOJ MAKEDONIJI

Prema prognozi Evropske komisije (EK) za 2024. godinu očekuje se da će ekonomija u Sjevernoj Makedoniji ostvariti rast od 2,7 posto. Ova projekcija predviđa dalji napredak, nakon što je ekonomija zemlje porasla za 2 posto u prethodnoj godini. Takođe, očekuje se da će inflacija usporiti na 9,5 posto u 2023. godini, dok je privredna proizvodnja Sjeverne Makedonije porasla za 2,1 posto u 2022. godini. Ovaj predviđeni rast pruža perspektivu stabilnosti i potencijalnog jačanja ekonomije zemlje u nadolazećem periodu.

NAJZASTUPLJENIJI OBLIK ORGANIZOVANJA PRAVNIH LICA U SJEVERNOJ MAKEDONIJI

Najčešći pravni oblik poslovanja: društvo s ograničenom odgovornošću

Vrijeme registracije: 1 mjesec

Potreban broj osnivača: najmanje 1

Potreban broj direktora/članova uprave: najmanje 1

Službeni registar pravnih lica:

Drugi uobičajeni oblici pravnih lica u Severnoj Makedoniji: – Javno trgovinsko društvo (JTD), akcionarsko društvo – Akcionersko društvo (AD), jedno lice sa ograničenom odgovornošću – Društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano od jednog lica (DOOEL).

POREZ NA DOBIT U SJEVERNOJ MAKEDONIJI

Stope poreza na dobit: 10%

Poreski period: kalendarska godina

POREZ NA DODATU VRIJEDNOST U SJEVERNOJ MAKEDONIJI

Stope PDV-a:

 • 18% opšta stopa
 • 5% i 10% snižena stopa

Prag za PDV:  2.000.000 MKD

Registracija PDV-a za nerezidente: Nerezidentne kompanije obavezne su da se registruju za PDV kada obavljaju oporezivu isporuku dobara i usluga u Sjevernoj Makedoniji.

RADNO PRAVO I ZAPOŠLJAVANJE U SJEVERNOJ MAKEDONIJI

Ko ima pravo na rad  u Sjevernoj Makedoniji?

 • Građani Sjeverne Makedonije
 • Stranci sa odobrenim pravom na boravak i radnim dozvolama

Vrste ugovora o zapošljavanju:

 • Ugovor o radu na puno i nepuno radno vrijeme
 • Ugovor o radu na određeni i neodređeni period trajanja
 • Ugovori o slobodnom zanimanju
 • ‘’Menadžerski ugovor’’

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA

Stope poreza na dohodak

 • 10%
 • 15% prihod od dobitaka iz igara na sreću i lutrije

Oporezivi prihodi u Sjevernoj Makedoniji obuhvataju: zaradu, prihod od samostalnih poslovnih aktivnosti, prihod od autorskih prava i srodnih prava, prihod od prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, prihod od prava na industrijsku svojinu, prihod od zakupa i podzakupa, prihod od kapitala, kapitalna dobit, prihod od dobitaka iz igara na sreću i lutrije, prihod od osiguranja i ostale prihode.

Nema sumnje da je Sjeverna Makedonija privlačna brojnim ulagačima koji bi svoje poslovanje željeli da prošire na Balkan, ali i srednju Evropu. U svemu tome, investitoru je važno da uz sebe ima pouzdanog i iskusnog partnera.

Sve to možete dobiti u Unija Consultingu gdje tim stručnjaka savjetuje i pomaže u cjelokupnom poslovanju. Naš kontakt u Sjevernoj Makedoniji: Milan Aleksovski, milan.aleksovski@unija.com 


CRNA GORA

Crna Gora, kao zemlja s bogatom kulturnom baštinom i ekonomijom u razvoju, privlači pažnju investitora iz raznih područja djelovanja, pa ćemo u nastavku istražiti osnove poslovanja u Crnoj Gori, fokusirajući se na najzastupljenije industrije, forme legalnih entiteta, pitanja u vezi sa porezom i radno-pravne odnose.

NAJZASTUPLJENIJE INDUSTRIJE U CRNOJ GORI

Turizam
IT
Telekomunikacije
Energetski sektor
Drvna industrija
Trgovina
Proizvodnja

EKONOMSKA KLIMA CRNOJ GORI

Rast aktivnosti na tržište Crne Gore registrovan je u oblasti turizma (18.86%), šumarstva (65.3% iskazano ponderisanim indeksom) i u oblasti industrijske proizvodnje (6%). Bankarski sistem u Crnoj Gori je stabilan i visoko likvidan. Godišnja inflacija u septembru 2023. godine, mjerena potrošačkim cijenama iznosila je 7,9%. 

NAJZASTUPLJENIJI OBLIK ORGANIZOVANJA PRAVNIH LICA U CRNOJ GORI

Najčešći pravni oblik poslovanja: društvo s ograničenom odgovornošću

Vrijeme registracije: 10 radnih dana

Potreban broj osnivača: najmanje 1

Potreban broj direktora/članova uprave: najmanje 1

Službeni registar pravnih lica: /

Drugi uobičajeni oblici pravnih lica u Crnoj Gori: društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO), – ortačko društvo (OD), akcionarsko društvo – Akcionarsko društvo (AD).

POREZ NA DOBIT U CRNOJ GORI

Stope poreza na dobit: progresivna stopa,

Na oporezivu dobit do 100.000,00 eura 9%;

 • od 100.000,01 eura do 1.500.000,00 eura: 9.000,00 eura + 12% na iznos preko 100.000,01 eura;
 • dobit preko 1.500.000,01 eura: 177.000,00 eura + 15% na iznos preko 1.500.000,01 eura.

Poreski period: kalendarska godina

POREZ NA DODATU VRIJEDNOST U CRNOJ GORI

Stope PDV-a:

 • 21% opšta stopa
 • 7 % snižena stopa

Prag za PDV:  30.000 EUR

Registracija PDV-a za nerezidente: Nerezidentne kompanije obavezne su da se registruju za PDV kada obavljaju oporezivu isporuku dobara i usluga u Crnoj Gori.

RADNO PRAVO I ZAPOŠLJAVANJE U CRNOJ GORI

Ko ima parvo na rad u Crnoj Gori?

 • Građani Crne Gore
 • Stranci sa odobrenim pravom na boravak i radnim dozvolama

Vrste ugovora o zapošljavanju:

 • Ugovor o radu na puno i nepuno radno vrijeme
 • Ugovor o radu na određeni i neodređeni period trajanja
 • Ugovori o slobodnom zanimanju

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA U CRNOJ GORI

Stope poreza na dohodak

 • Dohodak do 700 eura bruto je neoporeziv
 • Bruto pohodak od 701 eur do 1000 eur je oporeziv stopom od 9%
 • Dohodak iznad 1001 eur bruto je oporeziv sa 15%

Oporezivi prihodi u Crnoj Gori obuhvataju: lična primanja, samostalne djelatnosti; imovina; kapital; kapitalni dobici; prihod od sportske djelatnosti; prihod od autorskih i srodnih prava, patenta, žiga i prihodi samostalnih stručnjaka u kulturi; primanja koja nijesu zarada.

Nema sumnje da je Crna Gora privlačna brojnim ulagačima koji bi svoje poslovanje željeli da prošire na Balkan, ali i srednju Evropu. U svemu tome, investitoru je važno da uz sebe ima pouzdanog i iskusnog partnera.

Sve to možete dobiti u Unija Consultingu gdje tim stručnjaka savjetuje i pomaže u cjelokupnom poslovanju. Naš kontakt u Crni Gori: Iva Asanović, iva.asanovic@unija.com


HRVATSKA

Hrvatska ima raznoliku ekonomiju s naglaskom na nekoliko ključnih sektora koji su glavni pokretači ekonomskog rasta i uvijek su zanimljivi investitorima sa drugih EU tržišta,  pa ćemo u nastavku istražiti osnove poslovanja u Hrvatskoj, fokusirajući se na najzastupljenije industrije, forme legalnih entiteta, pitanja u vezi sa porezom i radno-pravne odnose.

NAJZASTUPLJENIJE INDUSTRIJE U HRVATSKOJ

Turizam
IT
Telekomunikacije
Energetski sektor
Građevisnski sektor
Trgovina
Prehrambena industrija
Proizvodnja

EKONOMSKE KLIMA U HRVATSKOJ

Očekivanja u hrvatskoj ekonomiji pala su u martu sa najvišeg nivoa u nešto više od godinu dana pod pritiskom pesimizma u maloprodaji i među potrošačima, pokazalo je istraživanje Evropske komisije.

Indeks ekonomske klime (ESI) u Hrvatskoj pao je u martu za dva poena u odnosu na vrijednost u februaru, kada je dostigao najviši nivo od prošlog januara, skliznuvši na 107,3 poena, pokazuje izvještaj EK.

Najviše se pogoršalo raspoloženje poslovnih lidera u sektoru maloprodaje, izraženo u padu indeksa za 3,5 poena, dok su znatno pesimističniji potrošači, čiji je indeks pao za 3,2 poena. Očekivanja u industriji su se takođe pogoršala, pa je indeks pao za 2,7 poena.

U 2024. godini, prema njihovim novim prognozama, hrvatska privreda bi trebalo da poraste za 2,6 odsto, 0,3 procenata više nego što su prognozirali u aprilu.

Oni su podigli procjenu ovogodišnje inflacije, sa 7,5 odsto prognoziranih u junu na 8,6 odsto. U narednoj godini cijene bi trebalo da rastu upola sporije, po stopi od 4,2 odsto. U aprilu su predviđali da će porasti za 3,6 odsto.

NAJZASTUPLJENIJI OBLIK ORGANIZOVANJA PRAVNIH LICA U HRVATSKOJ

Najčešći pravni oblik poslovanja: društvo s ograničenom odgovornošću

Vrijeme registracije: 14 radnih dana

Potreban broj osnivača: najmanje 1

Potreban broj direktora/članova uprave: najmanje 1

Službeni registar pravnih lica:

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.), obrt (postoji više vrsta obrta, jedan od njih je paušalni), dioničko društvo (d.d.).

Stope poreza na dobit:

 • 18%
 • 10% do 1.000,00 EUR Prihoda (od 1.1.2024.)

Poreski period: poreska godina

POREZ NA DODATU VRIJEDNOST U HRVATSKOJ

Stope PDV-a:

 • 25% opšta stopa
 • 0 %, 5% i 13% snižena stopa

Prag za PDV:  40.000 EUR (od 1.1.2024.)

Registracija PDV-a za nerezidente: Nerezidentne kompanije obavezne su da se registruju za PDV kada obavljaju oporezivu isporuku dobara i usluga u Hrvatskoj.

RADNO PRAVO I ZAPOŠLJAVANJE U HRVATSKOJ

Ko ima pravo na rad u Hrvatskoj?

 • Građani Hrvatske i EU
 • Stranci sa odobrenim pravom na boravak i radnim dozvolama

Vrste ugovora o zapošljavanju:

 • Ugovor o radu na puno i nepuno radno vrijeme
 • Ugovor o radu na određeni i neodređeni period trajanja
 • Ugovori o slobodnom zanimanju
 • ‘’Menadžerski ugovor’’

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA U HRVATSKOJ

Stope poreza na dohodak

 • 20% i 30%

Oporezivi prihodi u Hrvatskoj obuhvataju: zaradu, samostalne poslovne aktivnosti, imovinu i prava na imovinu, zakup, kapitalne investicija, dobitak iz igara na sreću i lutrije, ostali prihodi.

Nema sumnje da je Hrvatska privlačna brojnim ulagačima koji bi svoje poslovanje željeli da prošire na Balkan, ali i srednju Evropu. U svemu tome, investitoru je važno da uz sebe ima pouzdanog i iskusnog partnera.

Sve to možete dobiti u Unija Consultingu gdje tim stručnjaka savjetuje i pomaže u cjelokupnom poslovanju. Naš kontakt u Hrvatskoj: Ivan Podgorski Boček, ivan.podgorskibocek@datalinkunija.hr


SLOVENIJA

Slovenija, mala i dinamična zemlja smještena u srcu Europe, nudi povoljno poslovno okruženje koje privlači domaće i strane investitore,  pa ćemo u nastavku istražiti osnove poslovanja u Sloveniji, fokusirajući se na najzastupljenije industrije, forme legalnih entiteta, pitanja u vezi sa porezom i radno-pravne odnose.

NAJZASTUPLJENIJE INDUSTRIJE U SLOVENIJI

Turizam
IT
Telekomunikacije
Energetski sektor
Automobilska industrija
Trgovina
Prehrambena industrija
Farmaceutska industrija
Proizvodnja

EKONOMSKA KLIMA U SLOVENIJI

Vrijednost pokazatelja ekonomske klime u Sloveniji u oktobru 2023. godine iznosila je -5,5 procenata, što je ostalo na istom nivou u odnosu na oktobar prošle godine.

Pozitivan doprinos dao je pokazatelj povjerenja među potrošačima (za 1,1 procenata) i u trgovini na malo (za 0,2 procenata). Pokazatelj povjerenja u prerađivačke djelatnosti (za 0,8 procenata) i građevinarstvo (za 0,4 procenata) imao je negativan uticaj, dok pokazatelj povjerenja u uslužne djelatnosti nije imao promjena.

NAJZASTUPLJENIJI OBLIK ORGANIZOVANJA PRAVNIH LICA U SLOVENIJI

Najčešći pravni oblik poslovanja: društvo s ograničenom odgovornošću

Vrijeme registracije: 1 mjesec

Potreban broj osnivača: najmanje 1

Potreban broj direktora/članova uprave: najmanje 1

Službeni registar pravnih lica:

Drugi uobičajeni oblici pravnih lica u Sloveniji: samostalni preduzetnik (s.p.), društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.), akcionarsko društvo (d.d.).

POREZ NA DOBIT U SLOVENIJI

Stope poreza na dobit:

 • 22%

Poreski period: kalendarski mjesec

POREZ NA DODATU VRIJEDNOST U SLOVENIJI

Stope PDV-a:

 • 22% opšta stopa
 • 9,5% snižena stopa

Prag za PDV:  50.000  EUR

Registracija PDV-a za nerezidente: Nerezidentne kompanije obavezne su registrovati se za PDV kada obavljaju oporezivu isporuku dobara i usluga u Sloveniji i u vezi s tim u 12 mjeseci ostvaruju prihod koji prelazi iznos od 50.000 EUR.

RADNO PRAVO I ZAPOŠLJAVANJE U SLOVENIJI

Ko ima pravo na rad u Sloveniji?

 • Građani Slovenije i EU
 • Stranci sa odobrenim pravom na boravak i radnim dozvolama

Vrste ugovora o zapošljavanju:

 • Ugovor o radu na puno i nepuno radno vrijeme
 • Ugovor o radu na određeni i neodređeni period trajanja
 • Ugovori o slobodnom zanimanju
 • ‘’Menadžerski ugovor’’

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA U SLOVENIJI

Stope poreza na dohodak

 • 16%, 26%, 33%, 39%, 50%

Oporezivi prihodi u Sloveniji obuhvataju: zaradu, samostalne poslovne aktivnosti, imovinu i prava na imovinu, zakup, kapitalne insvesticije, dobitak iz igara na sreću i lutrije, ostali prihodi.

Nema sumnje da je Slovenija privlačna brojnim ulagačima koji bi svoje poslovanje željeli da prošire na Balkan, ali i srednju Evropu. U svemu tome, investitoru je važno da uz sebe ima pouzdanog i iskusnog partnera.

Sve to možete dobiti u Unija Consultingu gdje tim stručnjaka savjetuje i pomaže u cjelokupnom poslovanju. Naš kontakt u Sloveniji: Nina Orehek Ručigaj, nina.orehek@unija.com

Pregled i poređenje poreskih stopa

PORESKE STOPEBIHSRBIJASJEVERNA MAKEDONIJACRNA GORAHRVATSKASLOVENIJA
POREZ NA DOBIT  10%  15%  10%  9% – 15%  18% i 10%    22%  
POREZ NA DODATU VRIJEDNOST  17%  20% i 10%18% 5% i 10%  21% i 7%25% 0%, 5% i 13%  22% i 9,5%
POREZ NA DOHODAK  10% (FBIH) 8%, 10% I 13% (RS)    10% – 20%    10% i 15%    9%-15%    20% i 30%16%, 26%, 33%, 39%, 50%  

Nema sumnje da su ove države jugoistočne Evrope privlačne brojnim ulagačima koji bi svoje poslovanje željeli da prošire na Balkan, ali i srednju Evropu. U svemu tome, investitoru je važno da uz sebe ima pouzdanog i iskusnog partnera.

Sve to možete dobiti u Unija Consultingu gdje tim stručnjaka savjetuje i pomaže u cjelokupnom poslovanju.

Na linku možete naći više informacija: link za brošuru.

Takođe, možete pogledati webinar na temu Doing Business in Western Balkan: Legal and Tax Perspective, ukoliko želite dodatne informacije.