POREZ NA DODATU VRIJEDNOST – NOVI PRAVILNIK

Kontrola poreske inspekcije od sjutra pojačana

Microsoft Copilot: Revolucija u kancelarijskom radu

Novi zakoni u Njemačkoj: olakšice za rad i crnogorskim državljanima

Investicioni priliv iz inostranstva 147,7 miliona eura

Euribor dostigao najniži nivo u proteklih godinu dana

Neradni dani u Crnoj Gori

Šifre djelatnosti za obveznike iz člana 4 stav 2 tačka 13 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma (SPNFT)

Donešen Pravilnik o obliku i sadržini izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode

Informativne liste ponude potrošačkih kredita na sajtu CBCG 

Prosječna zarada u zemljama bivše Jugoslavije

Dogovoreno oročeno ograničavanje trgovačkih marži

Potpisan Sporazum između Crne Gore i Republike Češke o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprječavanju poreske evazije i izbjegavanja

Stupio na snagu novi Zakon o sprječavanju pranja novca i finasiranju terorizma

ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Stopa zatezne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2024. godine iznosi 12,50%

Izmijenjen i dopunjen Pravilnik koji uređuje izdavanje potvrde o rezidentnosti

Izmijenjen je i dopunjen Zakon o porezu na dobit pravnih lica