Potpisan Sporazum između Crne Gore i Republike Češke o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprječavanju poreske evazije i izbjegavanja

Stupio na snagu novi Zakon o sprječavanju pranja novca i finasiranju terorizma

ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Stopa zatezne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2024. godine iznosi 12,50%

Izmijenjen i dopunjen Pravilnik koji uređuje izdavanje potvrde o rezidentnosti

Izmijenjen je i dopunjen Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Plaćanje posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom

Prosječna neto zarada u Crnoj Gori u decembru 2023 iznosila je 814 eura

Godišnji broj dozvola za privremeni boravak i rad stranaca veći za 7.534

Potpisan Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Crne Gore i Luksemburga

Kako izbjeći najčešće greške u računovodstvu: savjeti za bezbjedno poslovanje

Objavljena najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa za 2023. godinu

Podsjetnik – uskoro ističe period povlašćenog oporezivanja prometa proizvoda i usluga

SVEOBUHVATNI VODIČ ZA POSLOVANJE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

Računovođa savjetnik – spasitelj vašeg poslovanja

Međunarodne računovodstvene usluge: Umjetnost globalizacije

Obračun zarada – izračunajte pravilno Vašu zaradu ovdje

Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću u Srbiji