8. Juna, 2022

Due diligence analiza

Pažljiv pregled (due diligence, skrbni pregled) ili analiza operacija se vrši iz različitih razloga, npr. zbog detaljnijeg uvida u poslovne procese kompanije i dobijanja informacija za donošenje strateških odluka (u slučaju preuzimanja kompanije od strane novog investitora i sl.) ili za dobijanje procjene tekućih i budućih rizika poslovanja na koje je kompanije na izloženi.

Više...