5. септември, 2023

Пресметка на плата – правилно пресметајте ја вашата плата овде

Неточна пресметка на платата – проблем што не треба да се случи

Пресметката на плата е нешто што сигурно сте го сретнале за време на вашата работа во различни компании. Неправилно пресметаната плата е голем проблем за многу вработени. Причината за тоа може да биде несоодветно познавање на законот, непрофесионалност или негрижа. Работниците кои можеби ја очекуваат токму таа плата за да го прехранат своето семејство, воедно стануваат демотивирани и фрустрирани во својата работа.

Доколку сте вработени во компанија каде што се појавуваат вакви проблеми, можно е лицето задолжено за пресметката на платата да не е доволно запознаено со процесот или да користи погрешни алатки.

Во Република Северна Македонија, експертот за пресметка на плати треба да биде запознаен со пропишаните закони за пресметка од Законодавно-правната комисија на собранието на РСМ, но и да ги следи измените во законот во цела РСМ и да ги спроведува навреме.

Самиот процес не треба да биде толку различен меѓу компаниите, па затоа се јавуваат многу нејаснотии, незадоволство и љубопитност како правилно да ги пресметаат платите. За работниците да бидат среќни и задоволни, овој процес треба да биде коректен и дискретен. Правилноста во овој процес ќе гарантира и правилно предвидување на буџетот.

Доколку се обидете сами да си ја пресметате платата, можно е да направите многу грешки. Постојат два докажани методи кои можат да ви помогнат правилно да ја пресметате вашата плата:

Калкулатор за пресметка на платата

Калкулатор за пресметка на платата

Платите може да се пресметаат со помош на калкулатор кој ќе ви помогне брзо и правилно да ја добиете точната сума за која сте заинтересирани. Овој калкулатор е многу сигурен начин за пресметување на платата бидејќи е дизајниран од експерти од Unija Smart Accounting кои постојано ги следат промените во законот и соодветно го ажурираат калкулаторот.

Потребно е да ги внесете бараните податоци во калкулаторот и да проверите дали се навистина точни. Овој начин на пресметка е многу безбеден и брз процес кој ќе обезбеди да ја добиете точната бројка во тој даден момент, за да можете да ја споредите со висината на платата и со сигурност да знаете дали е правилно пресметана.

Иако калкулаторот е многу корисна алатка, во некои случаи сепак ќе ви треба помош од тимот. Компаниите со голем број вработени може да се соочат со проблеми кои бараат подетален пристап при пресметувањето на платите.

Потребно е да ги внесете бараните податоци во калкулаторот и да проверите дали се навистина точни. Овој начин на пресметка е многу безбеден и брз процес кој ќе обезбеди да ја добиете точната бројка во тој даден момент, за да можете да ја споредите со висината на платата и со сигурност да знаете дали е правилно пресметана.

Иако калкулаторот е многу корисна алатка, во некои случаи сепак ќе ви треба помош од тимот. Компаниите со голем број вработени може да се соочат со проблеми кои бараат подетален пристап при пресметувањето на платите.

Специјалисти за плати

Специјалисти за плати се ангажираат доколку се работи за компанија на која и требаат точни пресметки.

Сите сме запознаени со важноста на точноста на платата, не само како бројки, туку и временски. Сериозните компании навреме ги исплаќаат платите, со што покажуваат одговорност и професионалност кон работниците. Лицето задолжено за овој процес мора да биде добро упатено во законите и новитетите.

Проблемот може да настане кога одговорното лице за пресметка на платата ќе ја напушти вашата компанија, а вие ќе бидете доведени до свршен чин. Работниците очекуваат плати, но вие не сте во можност сите да ги пресметате на време. Флуктуацијата и заминувањето на експерти може да предизвикаат големи проблеми во динамиката на вашиот бизнис, особено во време на инфлација.

Кое е решението?

Дали може пресметката на плата да се довери на надворешна компанија?

Надворешните компании, како што е Unija Smart Accounting, се подготвени да ви понудат такви услуги во форма на аутсорсинг. Квалитетниот аутсорсинг ви нуди многу повеќе – за помалку ресурси и помалку потрошено време.

Доколку ви треба некој кој ќе се грижи за пресметката на платата во вашата компанија, која се состои од голем број вработени, тимот на експерти на Унија е вистинскиот избор.

Големата предност на надворешната компанија е што добивате цел тим од експерти за пресметката на платата и со тоа не зависите од една личност и неговите капацитети. Тој тим го сочинуваат:

1.Сениор специјалист за пресметка на платата 
2.Експерти (адвокати) од областа на трудовото право
3.Економист
4.Судски вештак
5.Одговорни лица кои ќе го водат процесот и ќе се грижат за клиентот

Таквите тимови не само што ќе го спроведат процесот на пресметка на плата со висок квалитет, туку и ќе обезбедат целосна поддршка и совети неопходни за продолжување на работата, како на пример:

  • консултации за оптимизација на трошоците на компанијата
  • ревизии и увиди во договорите за вработените, со цел подобрување
  • консултации и водење судски процеси на компанијата со вработените, како и многу други совети.

Сениор специјалист за пресметка на платата постојано ги следат сите измени во законот кои се важни за пресметките и по потреба посетуваат дополнителна обука.

ИТ експертите се одговорни за спроведување на сите промени во системите што се користат за такви пресметки, со што се обезбедува секој систем да е навремено ажуриран.

Исто така, не дозволувајте информациите за платите на вашите вработени да бидат јавни. Целиот процес на пресметка на платите во Unija Smart Accounting е доверлив, а податоците за платата остануваат тајна.

Пресметка на плата во регионот

Регионалниот тим за плати на Unija Smart Accounting треба да се справи со шест различни држави и шест различни закони. Сепак, уникатниот систем развиен за целата групација Unija како и дефинираните стандарди сѐ она што ќе ги наведе нашите експерти да му се посветат на секој клиент на единствен начин и на тој начин да покажат точност и стручност.

Иако зборуваме за шест различни земји, ние го решаваме истиот проблем, а работниците очекуваат ист резултат.

Заклучок

Пресметката на платата е процес кој бара познавање на законите, како и многу професионални работи кои може да се однесуваат на вашиот бизнис. Неточната пресметка на платата е нешто што секој бизнис треба да го избегнува. Многу е важно да се користат вистинските алатки за такви процеси. Еден од нив е веќе споменатиот калкулатор за пресметка на плата.

Доколку вашата компанија бара стручност и искуство при пресметување на платите, поадекватен избор за вас е тим од луѓе кои се задолжени постојано да ги следат законите и да ги пресметуваат платите во согласност со нив. Тимот на Unija Smart Accounting ќе се погрижи да заштедите и време и пари и ќе гарантира точност и доверливост.