30. Maja, 2019

Izmjene koje privrednici mogu očekivati usvajanjem novih zakona u RS

Vlada RS je na sjednicama prethodne sedmice utvrdila prijedloge zakona:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit,
( Njegovim prijedlogom uređeno je da poreski obveznik može da izvrši umanjenje poreske osnovice poreza na dobit za vrijednost ulaganja u opremu i postrojenja za obavljanje registrovane proizvodne djelatnosti. Novi zakon stimuliše proizvodnu djelatnost te pospješuje reinvestiranje.
Prijedlogom dopune Zakona poreza na dobit značajna novina je da se u oporezive prihode ne uključuju prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja, koji su u prethodnim poreskim periodima bili uključeni u poresku osnovicu a nisu bili priznati kao rashod)

Zakon o fiskalnim kasama,
( Njegovim prijedlogom uvodi se mogućnost da ako poreski obveznik, u roku od 72 sata od izvršenja prekršaja za koji se izriče mjera zabrane obavljanja djelatnosti, plati izrečenu prekršajnu novčanu kaznu, ta mjera neće biti izvršena. Izmjenama Zakona propisuje se da u slučaju neizdavanja računa i neregistrovanja prometa, kao najčešćih i najznačajnijih povreda Zakona, mjera zabrane obavljanja djelatnosti zavisi od samog obveznika, odnosno mjera se neće izvršiti ukoliko obveznik u roku od tri dana dostavi ovlašćenom inspektoru dokaz o uplati novčane kazne izrečene za taj prekršaj.)

Zakon o podsticajima u privredi,
(Poslodavci u Republici Srpskoj koji radnicima povećaju platu za 100 KM po prijedlogu Zakona o podsticajima u privredi,ubuduće će plaćati oko 20 KM doprinosa,za one kojima je plata viša od 550 KM. Za one kojima je plata niža poslodavac ima pravo na 30% povrata po osnovu doprinosa na povećanje plate, što znači da će na 100 KM povišice umjesto šezdeset plaćati nešto više 40 KM doprinosa. Identifikovan je i problem nepostojanja jedinstvene evidencije o dodijeljenim podsticajima. U skladu s tim, ovim zakonom uvodi se jedinstveni registar svih podsticajnih sredstava, koja se dodjeljuju na republičkom i lokalnom nivou)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu.
(Pored uspostavljanja Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata,predviđeno je uspostavljanje Registra računa fizičkih lica,kao jedinstvene elektronske evidencije)

Na sjednicama su utvrđeni nacrti za zakone:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti i
Zakon o zdravstvenom osiguranju RS

(Predviđenim izmjenama ovih zakona stvoriće se uslovi za razdvajanje sticanja statusa nezaposlenog lica od prava na zdravstveno osiguranje o trošku Republike. Predviđeno je poboljšanje materijalnog položaja nezaposlenih lica kojima bez njihove saglasnosti, krivice ili zahtjeva, prestane radni odnos. Kroz predložena rješenja produženo je trajanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti i njena visina. Maksimalna dužina trajanja prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti za radnike sa najdužim stažom treba bi biti 24 mjeseca, a povećana je i visina najniže “garantovane” novčane naknada na 80 % od prosječne plate za prethodnu godinu)

Prema najavi nadležnih, pojedini zakoni vrlo brzo trebaju stupiti na snagu.

Informacije o usvajanju Zakona pratite na stranici www.unija.com te fb page-u UnijaMF

 

Izvor:www.vladars.net