6. Juna, 2019

Definisanje malih i srednjih preduzeća – MSP u BIH

Mala i srednja preduzeća (MSP) imaju veliku ulogu i značaj u svakoj nacionalnoj ekonomiji, i predstavljaju ključni izvor rasta nacionalnih ekonomija.

Pored nepostojanja krovnoga, državnog zakona o MSP-u BIH koji bi unificirao podjelu preduzeća, ne postoji ni centralni registar kompanija, tj. jedinstvena baza podataka o MSP u Bosni i Hercegovini. Iz ovog razloga ne možemo govoriti o tačnom , već samo o procijenjenom broju MSP-a u BiH.

Preduzeća u BIH se definišu na entitetskom nivou prema Zakonu o računovodstvu i reviziji i prema Zakonu o poticanju male privrede / Zakonu o razvoju malih i srednjih preduzeća. Mi Vam donosimo tabelu sa podjelom preduzeća prema onome šta su definisali zakoni o računovodstvu i reviziji oba entiteta. Uporedne razlike sa EU standardima možete potražiti u tabeli kao i različite kriterije među entitetima.

Srednja kompanija mala kompanija

Definisanje mikro, malih i srednjih društava u FBIH  (prema Zakonu o računovodstvu i reviziji u Federaciji BIH)

srednja kompanija mala kompanija

Definisanje mikro, malih i srednjih društava u RS  (prema Zakonu o računovodstvu i reviziji Republike Srpske)

Pregled sektora među malim i srednjim preduzećima možete potražiti u grafikonu ispod. Prema podacima iz 2017. godine 70 % MSP je locirano u FBIH (23% su locirani u i oko Sarajeva).

Izvor: doi.org, OECD publishing 2017.

 

Agencija za statistiku BIH je razvrstala preduzeća u klase prema veličini korištenjem kriterija „broj zaposlenih“ :

  • 74,7%, imaju mikro preduzeća (0 – 9 zaposlenih)
  • 18,3%, Mala preduzeća (10 – 49 zaposlenih)
  • 6,0%, srednja preduzeća (50 – 249 zaposlenih)
  • 1,0% velikih preduzeća (250 i više zaposlenih

Agencija je razvrstala preduzeća na osnovu poslovnih prihoda, i to kako slijedi:

  • 90,7% preduzeća ostvaruje prihode manje od 4 miliona KM na godišnjem nivou,
  • 5,9% preduzeća ostvaruje prihode od 4 do 20 miliona KM,
  • 1,6% preduzeća ima prihode 20 i više miliona KM.
  • Za 1,7% aktivnih preduzeća podatak o prihodu nije raspoloživ.

Izvor:Statistički poslovni registar  podaci za 2018.godinu