24. февруари, 2023

Експерти за пресметка на платата

Голем предизвик за сите експерти се честите измени на законот. Во Република Македонија експерт за пресметка на плати треба да ги знае правилата за пресметката на истата и да ги следи измените во законите и во ентитетите и во окрузите и да ги спроведе навреме.

Повеќе...
16. септември, 2022

Пријавете се за Unija Challenge за студенти

Направивме бројни напредоци во професионалните и техничките области и воспоставивме нови деловни стандарди. Токму затоа сакаме да им помогнеме на младите да стекнат вештини кои ќе бидат корисни во деловниот свет покрај нивното формално образование. Еден од овие начини се ваквите натпревари.

Повеќе...
31. мај, 2022

Unija Club организира бесплатен вебинар „Сајбер безбедност и е-пошта“

Вебинарот има за цел да ве научи, преку практични примери на злонамерна пошта, да откриете злонамерна е-пошта и да ја дознаете позадината на таквите напади и нивната цел, како и можните последици.

Повеќе...
31. декември, 2021

ДАНОЧЕН ТРЕТМАН НА НОВОГОДИШНИТЕ ПАКЕТЧИЊА КОИ СЕ ДАВААТ НА ВРАБОТЕНИ

Давањето  на  новогодишни  подароци  на вработените (новогодишни  пакетчиња), бидејќи  е  индивидуализирано примање и познати се вработените кои ги добиваат пакетчињата, не  е  ослободено  од  […]

Повеќе...
29. декември, 2021

Недела неработен ден – донесени измените на ЗРО и ЗТ со кои се уредува работењето во недела на работниците кај работодавачите од трговија на мало.

На собраниската седница одржана на 20.12.2021 година, донесен е Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи со […]

Повеќе...
10. декември, 2021

ТРОШОЦИ ЗА ТЕСТОВИ ЗА КОВИД-19 ВО 2021 ГОДИНА

Со последните измени на Законот за данок на добивка објавени во Службен весник на РСМ”, број 151/2021  беше зголемен износот на трошок за платени лабораториски тестови за COVID-19, кој што ќе има третман на  признат расход за даночни цели во 2021 година.  Имено, согласно измените во член 9 став 1 точка 21 од  Законот за данокот на добивка (“Службен весник на РМ“, број 112/14…275/19 и  Службен весник на РСМ“, број  290/2020 и 151/2021) даночно признаениот износ на трошок за платени лабораториски тестови за  COVID-19  за вработени лица беше […]

Повеќе...