13. април, 2022

Зошто да се довери пресметката на платите на Unija Smart Accounting?

Експертите за пресметка на платата во Унија, редовно ги следат сите измени во законите и прописите во Северна Македонија и платите на вашите вработени ги пресметуваат според нив.

Повеќе
15. март, 2022

Како различните продажни кампањи влијаат на билансите?

Приходите од продажба се оние кои произлегуваат од трансакциите со клиентите. Тие произлегуваат или од извршените услуги, со продажба на […]

Повеќе
10. март, 2022

Трансферни цени

Трансферните цени се цени кои се формираат во деловното работење помеѓу поврзаните страни. Трансакциите со поврзани лица претставуваат важен сегмент […]

Повеќе
10. февруари, 2022

Пресметка на плата – Payroll

Во Република Северна Македонија, постојано има промени на законите во сметководството, кои мора постојано и редовно да се следат и […]

Повеќе
26. ноември, 2021

Дали знаете кои се услови за доделување на финансиска поддршка за ново вработување?

За остварување на финансиска подршка од членот 14 од Законот за финансиска поддршка на инвестиции, деловниот субјект треба да ги исполни следните услови и […]

Повеќе