25. Februara, 2019

Započela e-komunikacija UIO BIH i poreznih obveznika


Protekla, 2018. godina bila je prijelazni period u kojem su obveznici mogli postepeno prelaziti s papirnih PDV i PDA prijava na dostavljanje elektronskih. Novi elektronski servis poreznim obveznicima je omogućen usvajanjem izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u i Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama, kao i Uputstva o registraciji korisnika elektronskih usluga UIO.

Dakle, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine od početka ove godine uvodi elektronsko podnošenje PDV-a i akciza za porezne obveznike. Početkom ovog mjeseca, tačnije 9.2. pušten je u funkciju novi portal E-Porezi, putem kojeg će poreski obveznici moći elektronski komunicirati sa nadležnim u UIO. Obveznici mogu podnositi zahtjeve za registraciju na E-portal nadležnom regionalnom centru UIO na način opisan u videu  www.youtube.com/watch?v=AJbZM1ELksM

Korištenjem elektronskih usluga UIO, svi porezni obveznici će moći na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza. U svakom trenutku imat će pristup svojim podacima na e-portalu, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, podacima sa porezne kartice, tako da će moći vidjeti sve svoje proknjižene porezne prijave, porezne uplate i slično, saopćeno je iz UIO BiH.

Unija MF d.o.o. svojim klijentima pomaže oko ispunjavanja ove obaveze, odnosno pružamo pomoć pri registraciji, pripremi i slanju dokumentacije .
Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na tel + 387 33 873 930 ili mail info.sa@unija.com

 

(Izvor:http://www.new.uino.gov.ba)