ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE
5. Maja, 2022

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 37/22, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske. Zakon stupa na snagu 6. maja 2022. godine.

Ovim zakonom uređuju se organizacija i nadležnost Poreske uprave Republike Srpske, prava i obaveze poreskih obveznika, poreski postupak, plaćanje poreskih obaveza, redovna i prinudna naplata poreskih obaveza i drugi načini prestanka poreskih obaveza, poreska kontrola, posebna kontrola, postupak po pravnom lijeku i nadzor u oblasti poreza u Republici Srpskoj.

Izvor: Poreska uprava RS