Fiskalni račun
23. Augusta, 2022

ZAKON O FISKALIZACIJI RS: Kazne za poduzetnike zbog neizdavanja fiskalnih računa

Propisano je da su zbog neizdavanja fiskalnih računa kazne za preduzetnike u rasponu od 4.000 do 8.000 KM, za pravna lica od 8.000 do 16.000 KM i za odgovorno lice u pravnom licu od 2.000 do 4.000 KM.

U prvoj polovini ove godine, inspektori Poreske uprave Republike Srpske izvršili su 1719 kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa te su zbog utvrđenih nepravilnosti izdali 872 prekršajna naloga na ukupan iznos novčane kazne od 2,8 miliona KM.

Kada su u pitanju kazne, propisano je da su zbog neizdavanja fiskalnih računa kazne za preduzetnike u rasponu od 4.000 do 8.000 KM, za pravna lica od 8.000 do 16.000 KM i za odgovorno lice u pravnom licu od 2.000 do 4.000 KM.

U slučaju da poreski obveznik u roku od godinu dana od dana izvršenja prekršaja ponovi isti prekršaj, propisana je dvostruko veća novčana kazna. Pored toga, poreskom obvezniku za kojeg se utvrdi da nije izdao fiskalni račun izriče se i rješenje o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti u trajanju od 30 dana, a koje neće biti izvršeno ukoliko izrečenu novčanu kaznu uplati u roku od 72 sata.

Izvor: paragraf.ba