17. Marta, 2021

Za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća Vlada FBiH izdvojila 2,4 miliona KM

Vlada FBiH usvojila je Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima”, utvrđenog Budžetom FBiH za 2021. godinu. Subvencije za realizovanje ovog programa, u ukupnom iznosu od 2.400.000 KM, korisnicima će biti isplaćene kao nepovratna (grant) sredstva.

Sredstva će biti raspoređena za projekt jačanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, kroz tehnološku modernizaciju poslovnih procesa i proizvodnje, promociju izvoznih potencijala i unapređenje digitaliziranog pristupa novim tržištima s ciljem povećanja otpornosti MSP nakon pandemije.

Kriteriji za raspodjelu sredstava su kvaliteta projekta, stepen sufinansiranja, broj zaposlenih, pripadnost ciljnoj grupi i ravnomjerniji regionalni razvoj. U obzir se uzimaju i poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta dodijeljeni u posljenjih pet godina, vrsta djelatnosti, povećanje zaposlenosti, inovacije, te digitalna transformacija s ciljem povećanja otpornosti na situaciju izazvanu koronavirusom.

Subjekti male privrede koji su u vlasništvu žena ili osoba mlađih od 35 godina imati će preferencijalni tretman kod odabira projektnih prijedloga. Kako grant sredstva predstavljaju državnu pomoć male vrijednosti, bit će dodjeljivana u skladu s kriterijima i Uredbom o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u FBiH.

Izvor: Vlada FBiH