12. Marta, 2020

Vlada RS: Utvrđen Nacrt zakona o faktoringu

S ciljem povećanja finansijske inkluzije, odnosno obezbjeđivanja veće dostupnosti finansijskih sredstava malim i srednjim preduzećima putem otkupa nedospjelih kratkoročnih novčanih potraživanja, Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o faktoringu kojim se posao faktoringa uređuje kao nebankarska finansijska usluga.

Donošenjem posebnog zakona koji uređuje djelatnost faktoringa doprinijelo bi daljem afirmisanju alternativnih načina finansiranja mikro, malih i srednjih privrednih društava. Usljed niske kreditne sposobnosti ili neadekvatnih sredstava obezbjeđenja kredita, ova preduzeća tradicionalno imaju otežan pristup bankarskim sredstvima.

Za razliku od kredita, gdje se odluka o kreditiranju zasniva na bonitetu preduzeća i kolateralu koji preduzeće može da obezbijedi, što je otežavajuća okolnost za veliki broj malih i srednjih preduzeća, kod faktoringa kvalitet potraživanja je ispred kvaliteta kolaterala.

Prednosti faktoringa nad klasičnim kreditima naročito dolaze do izražaja u privredama u kojima postoji otežan pristup izvorima finansiranja i neefikasnim sistemima naplate.

Donošenje zakona o faktoringu treba da doprinese povećanju naplate potraživanja, a time i povećanju likvidnosti i solventnosti privrednih subjekata, povećanju pravne sigurnosti u poslovanju ugovornih strana, što bi uticalo na povećanje investicija.

Doprinosi i povećanju konkurentnosti privrednih subjekata, smanjenju njihove zaduženosti i povećanju konkurencije u finansijskom sektoru i snižavanju cijene kapitala.

Razlozi zbog kojih je predloženo donošenje zakona o faktoringu ogledaju se u sve većoj potrebi finansiranja obrtnih sredstava, zaštiti od kreditnog rizika, upravljanje potraživanjem i uslugom naplate potraživanja koja može biti ostvarena putem finansijskog instrumenta faktoringa, koji može da omogući sve navedeno.

Izvor: VLADA RS