30. Novembra, 2019

Vlada KS pokrenula izmjenu Zakona o šumama KS

Vlada Kantona Sarajevo je 21. novembra na prijedlog Ministarstva privrede KS, jednoglasno usvojila Nacrt zakona o izmjenama Zakona o šumama te ga uputila u skupštinsku proceduru.

Ovim je pokrenuta aktivnost za izmjenu navedenog Zakona koji bi rezultirao ukidanjem naknade za općekorisne funkcije šuma od 2020. godine.
Vlada KS je prihvatila servisiranje i finansiranje Uprave za šumarstvo i svega onoga što ova uprava unutar resornog ministarstva treba da radi na regeneriranju naših šuma. Upravljanje šumama finansirat će se iz budžeta Kantona Srajevo sa 0,4 posto sredstava od ukupnog njegovog iznosa.

Podsjećamo da su naknade za općekorisne funkcije šuma do sada plaćali svi članovi poslovne zajednice Kantona Sarajevo u iznosu od 0,07 posto svojih prihoda.
”Odlučili smo se da se ta naknada ukine poslovnoj zajednici, jer je često ocjenjivana kao apsurdna“, istakao je ministar privrede KS Haris Bašić.

 

Izvor: https://mp.ks.gov.ba/