14. Aprila, 2021

Vlada Federacije BiH utvrdila Nacrt zakona o Razvojnoj banci FBiH

Vlada FBiH utvrdila je Nacrt zakona o Razvojnoj banci FBiH, kojim se njegove odredbe usuglašavaju s novim propisima o bankama, Agenciji za bankarstvo i o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji BiH.

“Ovaj zakon stvara pravne osnove za stabilnost i daljnji razvoj Razvojne banke (RB) s ciljem financiranja obnove i razvitka gospodarstva Federacije BiH. Temeljni kapital Banke, koji je u stopostotnom vlasništvu Federacije BiH, ne može biti manji od 150 milijuna KM, niti biti dijeljen, prenošen i zalagan.”, navodi se na zvaničnoj stranici Vlade FBiH.

U okviru svojih ovlasti i nadležnosti Razvojna banka treba da potiče sistemski, održivi i ravnomjeran privredni razvitak kantona i općina, kao i jačanje jedinstvenog ekonomskog prostora, u skladu sa općim strateškim ciljevima Federacije.

Također, banka odobrava kredite i druge plasmane, u ime FBiH upravlja cjelokupnim sredstvima namijenjenim razvojnim projektima, izdaje jamstva i prodaje pristigla potraživanja. Odobreni krediti, izdana jamstva i drugi poslovi Banke moraju biti osigurani na način uobičajen u bankarskom poslovanju.

Skupštinu Razvojne Banke čini Vlada FBiH. Predsjednik Skupštine je premijer FBiH kojeg u slučaju odsustva mijenja zamjenik premijera kojeg on ovlasti. Skupština može odlučivati ako sjednici prisustvuju najmanje dvije trećine njezinih članova, a ona se redovno održava najmanje jednom godišnje.

Inoviran je, između ostalog, i Kreditni odbor, a uvode se i novi organi kao što su Odbor za rizike, te Uprava kao korporativno tijelo na principima korporativnog upravljanja.

Ovim izmjenama Razvojna banka će biti na tragu privrednog i ravnomjernog razvoje cijele FBiH. Banka će vršiti financiranje privrede radi povećanja konkurentnosti i izvoza, poticati održiv rast i zapošljavanje, te pružati financijsku podršku investicijama i javnog sektora u infrastrukturu. Finansirat će i pokretanje i razvoj mikro, malog i srednjeg poduzetništva, te poticati razvoj energetske efikasnosti i zaštite okoliša.

Zakonom su precizirane nadležnosti i obveze Nadzornog odbora Razvojne banke, te način imenovanja njihovih članova.

Izvor: Vlada FBiH