26. Maja, 2021

Vlada FBiH usvojila dva kreditno-garantna programa namijenjena mikro, malim i srednjim preduzećima i obrtima

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić u četvrtak je na konferenciji za medije u Mostaru rekao da je Vlada FBiH usvojila dva kreditno-garantna programa namijenjena mikro, malim i srednjim preduzećima i obrtima čija je vrijednost 200 miliona maraka. Ove odluke usvojene su u cilju olakšanog pristupa finansijskim sredstvima privrednom sektoru, u ovom slučaju obrtnicima i drugim samostalnim djelatnicima, kao i mikro, malim i srednjim preduzećima.

“U suštini radi se inoviranoj odluci koja je već na snazi a koja se odnosila na one koji su pogođeni Covidom-19. Sada je ta odluka inovirana u smislu da je odobren pristup svim privrednim subjektima bez obzira na uticaj Covida-19 jer se pošlo od predpostavke da su u ovako dugom vremenskom periodu svi na određeni način direktno pogođeni covidom, tako da su otvorene šire mogućnosti za zaduživanje”, kazao je ministar Zukić.

Pojasnio je kako se radi o mogućnosti da se privrednici zaduže kod komercijalnih banaka gdje Vlada FBiH putem Garantnog fonda garantuje pola kredita koji oni preuzmu, što će značiti da od 50 miliona KM koliko je namijenjeno za obrtnike i 150 miliona KM koliko je namijenjeno za mikro, mala i srednja preduzeća, mogućnost komercijalnog zaduživanja je dvostruka i obrtnici bi se mogli zadužiti 100 miliona, a mikro, mala i srednja preduzeća 300 miliona KM.

Pola kredita obezbjeđuje se od strane privrednih subjekata, a za pola kredita garantuje Vlada FBiH, kazao je ministar.

“Postoji i određena gradacija u stepenu i mogućnosti zaduženja, a ono što je važno reći je da su ta sredstva za koja se mogu zadužiti privredni subjekti prije svega namijenjena za tekuću likvidnost, znači za isplatu plata i doprinosa, za obrtna sredstva i za stalna sredstva, dakle za investicije”, naglasio je ministar.

Garancije Fonda su namijenjene za finansiranje tekuće likvidnosti (isplata plata, plaćanje poreza i doprinosa i sl.), obrtnih sredstava i investicija u stalna sredstva.

Izvor: Vlada FBiH