3. Aprila, 2020

Vlada FBiH podržala Nacrt zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa

Vlada FBiH usvojila je danas Nacrt zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa kojim počinje plan spašavanja ekonomije u Federaciji BiH.

Nakon sjednice Vlade premijer Novalić je pojasnio da će se za realizaciju mjera predviđenih tim zakonskim rješenje uraditi rebalans budžeta i pažljivo će se analizirati sve njegove stavke.

Zakon predviđa 10 mjera za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa Covid-19. Posebno se ističe da je najvažnije sačuvati radna mjesta te će doprinosi na minimalnu platu biti uplaćeni iz budžeta za sve radnike u realnom sektoru, a iz te mjere izuzet je javni i finansijski sektor.

Ovim Nacrtom se predviđa sljedećih 1o mjera:

  • Subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja: Na nivou FBiH garantovana uplatu doprinosa na minimalnu plaću radi, održavanja zaposlenosti. Pozvani su i drugi nivoi vlasti da svojim mjerama dodatno podrže poslodavce i obrtnike na bazi informacija sa terena,
  • Zakonom svim nivoima vlasti omogućeno da mogu vršiti prenamjenu sredstava iz različitih fondova,
  • Zakonom osigurati stabilnost svih isplata iz budžeta, penzija, boračkih, socijalnih i drugih naknada,
  • Privrednicima se ukida obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit,
  • Obrtnicima se ukida obaveza plaćanja akontacije poreza na dohodak,
  • Obustavlja se obračun i plaćanje zatezne kamate na javne prihode tokom trajanja stanja nesreće i 90 dana nakon ukidanja stanja,
  • Obustavljaju se svi pravni, parnični, vanparnični i izvršni postupci za vrijeme trajanja nesreće,
  • Za sva kašnjenja u plaćanju obaveza između poslovnih subjekata obustavlja se obračun zateznih kamata,
  • Prekidaju se rokovi zastare dok traje stanje nesreće i 30 dana nakon prestanka stanja nesreće,
  • Uspostavlja se Garantni fond za koji će Vlada izdvojiti depozit od 80 miliona KM, a putem kojih će se garantovati plasmani prema malim i srednjim preduzećima.

Izvor: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine