7. Jula, 2021

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini

Vijeće ministara BiH je na vanrednoj telefonskoj sjednici, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini. Prethodno je upoznato sa Informacijom u vezi sa početkom primjene novog carinskog zakonodavstva, koja će biti dostavljena Parlamentarnoj skupštini BiH.

 Izmjenama se pomjera rok za primjenu Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini sa 1. jula na 1. august 2021. godine.

 Na ovaj način otvoren je prostor za donošenje novog zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine, što je preduvjet da u potpunosti zaživi nova carinska regulativa i obezbijedi se istovremena primjena ovog i Zakona o carinskoj politici u BiH.

 Podsjećamo da je Vijeće ministara BiH utvrdilo Prijedlog zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine na 40. sjednici, održanoj 16. juna 2021. godine i uputilo ga Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj zakonodavnoj proceduri. 

 

Izvor: Vijeće Ministara BiH