29. Januara, 2021

Veći doprinosi za obrtnike u FBiH

Obrtnici u Federaciji BiH dočekali su 2021. godinu sa većim nametima i većim doprinosima.

Zakonsko uporište u povećanju doprinosa nalazi se u “Pravilniku o načinu obračunavanja i uplate doprinosa FBiH”.

#Rast plata u javnom sektoru utiče na porast doprinosa u tzv. “realnom sektoru”, konkretno za slobodna zanimanja, samostalnu djelatnost obrta ili srodne djelatnosti, te djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu”, navodi makroekonomski analitičar Faruk Hadžić koji godinama ukazuje na ovaj problem.

Drugim riječima, iako je pad prometa u 2020. godini evidentan zbog krize uzrokovane pandemijom, prosječne plate uposlenih na federalnom nivou su rasle, što je dovelo i do porasta prosječne plate.

U prošloj, 2020. godini, doprinosi su se računali na osnovicu od 921 KM, a u 2021. će iznositi 951 KM. Dakle, na raniju osnovicu doprinosi za obrtnike iznosili su 647,40 KM, a po novom 667,74 KM, što je povećanje za 20,34 KM mjesečno.

Pri obračunu najmanji doprinosi su za poljoprivrednike, dok su najveći za profesionalne obrte.

 

OSNOVICA ZA OBRAČUN

U Službenim novinama FBiH objavljena je osnovica za za obračun doprinosa određenih obveznika za 2021. godinu.

1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu sa članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 1.609,00 KM – za slobodna zanimanja,

b) 951,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti, 

c) 424,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

d) 424,00 KM – za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.

2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu sa članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 805,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

b) 366,00 KM – za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,

c) 366,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

d) 366,00 KM – za samostalnu djelatnost taxi prijevoza,

e) 424,00 KM – za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.

3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 424,00 KM.

4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2020. godine je 1.463,00 KM. 

 

Izvor: akta.ba