16. Aprila, 2021

Utvrđene izmjene i dopune Zakona o akcizama u BiH

Na jučerašnjoj sjednici Vijeće ministara BiH je utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Cilj predloženog zakona je izjednačiti nastanak obaveze plaćanja akcize za poreske obveznike koji prometuju duvanske proizvode sa poreskim obveznicima koji prometuju druge akcizne proizvode.

Izmjenama i dopunom Zakona definiše se obaveza nastanka plaćanja akcize na duhanske proizvode na isti način kao i za druge akcizne proizvode, što u praksi znači da će se plaćati prilikom prvog prometa ili uvoza proizvoda.

Akciza na duhanske proizvode se plaća prilikom preuzimanja akciznih markica, u skladu sa sada važećim zakon. Kod drugih proizvoda se plaća prilikom prvog prometa ili prilikom uvoza proizvoda. U praksi to znači da se iznos akcize na duhanske proizvode plaćao čak i nekoliko mjeseci prije uvoza proizvoda ili njegovog puštanja u promet.

Izvor: Vijeće ministara BiH