5. Juna, 2020

Usvojena izmjena odluke o moratoriju na kredite

Od proglašenja pandemije koronavirusa svi građani i pravna lica koja su direktno ili indirektno pogođeni negativnim efektima koronavirusa imali su pravo tražiti od svojih banaka moratorij od 90 dana, što je period u kojem miruje otplata i nema obračuna zatezne kamate.

Ipak, nakon što je Vlada FBiH proglasila prestanak prirodne nesreće pojedine banke u Federacije već su obratile pravnim licima o daljem angažmanu na otplati kredita.

“Kada je u pitanju postupanje banaka u odnosu na druga pravna lica (klijente), u ovom periodu se očekuje intenzivna komunikacija i postupanje u cilju nastavka primjene Odluke o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem “COVID-19””, navode iz Agencije.

Agencija je 28.05.2020. godine usvojila Odluku o izmjenama i dopuni navedene Odluke kojom je, između ostalog, izvršena izmjena i predviđena mogućnost da banke po ukidanju stanja “prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine” klijentima mogu odobriti privremeni moratorij sa rokom trajanja do dva mjeseca.

Svrha privremenog moratorija je ostaviti dovoljno vremena bankama da na osnovu kontakata sa klijentima i adekvatne analize pripreme i sa klijentima usaglase i ugovore odgovarajući modalitet, odnosno prilagođavanje poslovanja nastalim uslovima.

“U ova dva mjeseca od ukidanju stanja ‘prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine’, banke će izvršiti analize i odobriti posebne mjere iz člana 3. Odluke”, pojašnjeno je iz Agencije.

Članom 12. Odluke, propisano je da se Odluka primjenjuje do njenog opoziva od strane Agencije, te ukoliko klijent nije trenutno u poteškoćama, ali naknadno bude, banka može odobriti posebne mjere iz člana 3. Odluke u periodu važenja iste.

Po prestanku važenja predmetne Odluke, banke će postupati u skladu sa postojećim regulatornim okvirom, odnosno Odlukom o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka (“Službene novine Federacije BiH”, br. 44/19).

“Cijeneći dimenzije krize sa kojima se suočavamo, banke će imati naročit interes za održavanje kvalitete kreditnog portfolija. U takvim okolnostima ne očekujemo ‘automatizam’ u komunikaciji banaka i drugih pravnih lica (klijenata)”, napominju.

S druge strane, ističu kako svi učesnici na tržištu moraju biti svjesni obaveza koje banke imaju prema održavanju vlastite stabilnosti i zaštiti deponenata.

“Odabir odgovarajućih modela podrške privredi je od presudnog značaja uz zadržavanje potrebe za nastavkom izmirivanja obaveza kao preduslova za nastavak aktivnog kreditiranja privrede i stanovništva”, zaključuju iz Agencije.

Izvor: Akta.ba