10. Septembra, 2021

Usvojen Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, utvrdila prijedloge izmjena odredabe dva zakona koja se odnose na oblast osiguranja.

U obrazloženju je istaknuta kako je, s obzirom da odgoda primjene odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na poslovanje društava za osiguranje i reosiguranje sa sjedištem izvan Bosne i Hercegovine istječe početkom slijedeće godine, dodatno, izmjenom ovog propisa, produljeno razdoblje za njegovu primjenu, te je rok od pet zamijenjen rokom od deset godina. Pri ovome je uvažena praksa u zemljama u okruženju kada su u pitanju odredbe o poslovanju stranih društava putem osnivanja podružnica koje se primjenjuju nakon ulaska te zemlje u članstvo Europske unije. Isto tako, u zemljama članicama EU nije dozvoljeno poslovanje društava sa sjedištem izvan EU putem podružnica u EU do ulaska te zemlje u članstvo EU.

Ova izmjena predstavlja nastavak harmoniziranja propisa o osiguranju s ciljem održavanja stabilnosti i razvoja jedinstvenog tržišta osiguranja u BiH

Predložena je i izmjena Zakona o obveznim osiguranjima u prometu.

Kako je obrazloženo, radi očuvanja stabilnosti jedinstvenog tržišta osiguranja u zemlji, u procesu postepene deregulacije i liberalizacije cijena osiguranja od automobilske odgovornosti, u interesu osiguranika i osiguravatelja u BiH bilo je potrebno harmonizirati odredbe o obveznom osiguranju u prometu, a koje propisuju trajanje razdoblja primjene zajedničke tarife i početak razdoblja liberalizacije formiranja cijena osiguranja od strane društava za osiguranje.

Izmjenom odredbe produžava se razdoblje primjene zajedničke tarife za godinu dana, odnosno do kraja listopada/oktobra 2023. godine, a početak potpune liberalizacije u formiranju cijena osiguranja od automobilske odgovornosti je pomjeren do 1. novembra 2026. godine.

Najznačajnije prednosti Prijedloga ovog zakona u odnosu na postojeći Zakon su:

 • omogućeno je vanjskotrgovinsko poslovanje obrtnika;
 • skraćena procedura i pojednostavljena registracija obrta;
 • omogućeno je pribavljanje dokumentacije po službenoj dužnosti;
 • ograničeno je izvršenje nad imovinom obrtnika;
 • obrtniku je omogućeno obavljati i druge djelatnosti, koje služe obavljanju osnovne djelatnosti ili se uobičajeno obavljaju uz djelatnost obuhvaćene rješenjem o obavljanju obrta;
 • omogućeno je fizičkim osobama i penzionerima obavljanje obrta u vidu dodatnog i dopunskog zanimanja;
 • definisan je obrt kao osnovno, dopunsko i dodatno zanimanje;
 • pored vlasnika ostvarenog patentnog prava obrt može osnovati i vlasnik industrijske
 • svojine;
 • precizirano je da prestanak obrta po sili zakona utvrđuje nadležni organ rješenjem (prijedlog delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH);
 • članarina odnosno visina članarine Obrtničkoj komori koja je značajno umanjena i to na način da se ista ne može propisati u iznosu većem od 0,50% od osnovice za obračun doprinosa za prethodnu godinu koju objavljuje Federalno ministarstvo finansija (u skladu sa postojećim Zakonom iznos je 1 posto);
 • visinu članarine i način raspodjele iste utvrđuje Obrtnička komora Federacije BiH svojom odlukom.

Izvor: Vlada FBiH