8. Jula, 2021

Usvojen Prijedlog zakona o obrtima i srodnim djelatnostima FBiH

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH su na sjednici održanoj 5. 7. 2021. Godine usvojili Prijedlog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH po hitnom postupku.

 Obrazlažući zakon, ministar razvoja, poduzetništva i obrta FBiH Amir Zukić rekao je da je on dio seta zakona za poboljšanje poslovnog ambijenta, a kao najvažnije prednosti tog zakona naveo je omogućavanje vanjskotrgovinskog poslovanje obrtnika, skraćenje procedure i pojednostavljenu registraciju obrta te omogućavanje pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti.

 Zukić je dodao da je njime ograničeno izvršenje nad imovinom obrtnika, a obrtniku je omogućeno obavljanje i drugih djelatnosti koje služe obavljanju osnovne djelatnosti ili se uobičajeno obavljaju uz djelatnost obuhvaćenu rješenjem o obavljanju obrta.

 Istakao je da je zakonom omogućeno fizičkim osobama i penzionerima obavljanje obrta u vidu dodatnog i dopunskog zanimanja, kao i da je predviđen obrtni registar kao informacioni sistem za upravljanje procesom registracije i obrade podataka o obrtima.

 Iako detalji još nisu poznati, usvajanje ovog Zakona bi značilo da će obrti imati pravo i na, između ostalog, uvoz repro materijala, izvoz svojih prozivoda, dobijanje carinskog broja, što je do sada bio slučaj samo sa firmama koje su d.o.o.

 Implementacija zakona bi trebala biti na snazi otprilike za mjesec dana.

  

Izvor: Predstavnički dom Parlamenta FBiH