Računovodstvo je veliko več kot samo številke – je univerzalni jezik posla. Mi ga uporabljamo za pisanje vznemirljivih poslovnih zgodb.

Unija Smart Accounting d.o.o.

Zmaja od Bosne 7-7a
71000 Sarajevo

+387 33 873 930
info.sa@unija.com

Unija Smart Accounting d.o.o. Sarajevo – Podružnica Mostar

Dr. Ante Starčevića bb,
88 000 Mostar

+387 33 873 930
info.mo@unija.com

+387 33 873 930

+387 33 873 943

info.sa@unija.com

www.unija.com

More

fb fb fb fb fb
8. Novembra, 2021

Uredba o mjerama finansijske pomoći i ostalim samostalnim djelatnostima u FBiH u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19

Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 22. stavak (6) Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije BiH za 2021. godinu („Službene novine Federacije BiH“ br. 4/21 i 48/21), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 287. sjednici održanoj 27. 10. 2021. godine d o n o s i

UREDBU O MJERAMA FINANCIJSKE POMOĆI OBRTIMA I OSTALIM SAMOSTALNIM DJELATNOSTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U CILJU UBLAŽAVANJA NEGATIVNIH POSLJEDICA PANDEMIJE COVID-19.

Ovom Uredbom uređuju se uvjeti za dodjelu financijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija BiH) u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19, način dodjele financijske pomoći, analiza učinaka kao i način izvješćivanja.

Više možete pročitati ovdje.