16. Juna, 2021

Uprava za indirektno oporezivanje produžila primjenu kompenzatorne kamate u visini 12%

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH usvojio je Odluku o visini stope kompenzatorne kamate za period 1. jula do 31. decembra 2021. godine čime njena visina ostaje nepromijenjena i iznosi 12%.

Kako je predviđeno zakonom i ovom odlukom, kompenzatorna kamata naplaćuje se u slučajevima nastanka carinskog duga za robu iz carinskog postupka unutrašnje obrade i privremenog uvoza i donosi se na polugodišnjem nivou.
Na sjednici UO, kojom je danas predsjedavala zamjenica predsjedavajućeg i ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović, razmatrano je mišljenje UIO na inicijativu Vlade Federacije BiH o uvođenju namjenske takse na naftne derivate na nivou BiH za uspostavu obaveznih rezervi naftnih derivata.

S obzirom na stav Uprave o pomenutoj inicijativi koja se, u skladu s ustavnim nadležnostima i važećim zakonima, rješava na entitetskom nivou, odlučeno je da se prethodno dostavi na izjašnjenje Vladi Republike Srpske.
Upravni odbor danas je dao saglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO čime se omogućava dodatni angažman i efikasnost u oblasti carina i skraćenog carinskog postupka.
Na jučerašnjoj sjednici članovi UO primili su k znanju Informaciju UIO o preduzetim aktivnostima na izvršenju rješenja Suda BiH.

Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje FBiH