12. Septembra, 2019

UIO BiH je umanjila iznos takse za zahtjev za pisanu informaciju

U skladu sa Zakonom o postupku indirektnog oporezivanja BIH poreski obveznik ima pravo između ostalog da dobije informaciju i pomoć od UIO u ostvarivanju njegovih prava i izvršavanju njegovih obaveza u vezi s porezima i može se u svakom trenutku upoznati sa situacijom postupaka indirektnog oporezivanja u kojem je poreski obveznik stranka. S tim u vezi obveznik može podnijeti zahtjev za davanje pisane informacije(obavještenje)prema UIO.

Najčešća pitanja prema UIO su potrebne informacije iz oblasti PDV-a, odnosno u vezi prava na odbitak ulaznog poreza, prometa nepokretnosti, prefakturisavanja, usluge plaćanja duga, itd. Da bi dobili informacije iz UIO, poreski obveznici moraju podnijeti zahtjev za mišljenje čija je taksa u 9. mjesecu tekuće godine značajno izmjenjena.

U nastavku možete potražiti obavještenje UIO, tj. izmjenjenje instrukcije o uplati adminstrativne takse za navedeni zahtjev :

Uz zahtjev za pisanu informaciju (obavještenje) se prilaže :

-konkretno postavljeno pitanje i dokumentacija neophodna za postupanje po istom
-uplatnica kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od: 10,00 KM

Svrha doznake: taksa na zahtjev za davanje pisane informacije (obavještenja)
Primalac: JRT TREZOR BiH

Račun primaoca: jedan od navedenih računa
3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)

5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)

5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)

5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)

Vrsta uplate: 0
Vrsta prihoda: 722801
Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
Budžetska organizacija:1601001 – Središnji ured Banja Luka
Poziv na broj: 0

 

(izmjena se ne odnosi na zahtjev za obavezujuće mišljenje)

Informacije koje se odnose na primjenu Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Zakona o akcizama, možete dobiti i putem telefonske info linije (051/335-256,051/335-197)

 

Izvor:http://www.uino.gov.ba/