19. Augusta, 2019

U FBIH nije predano oko 1400 polugodišnjih finansijskih izvještaja

Finansijsko informatičkoj agenciji FBIH polugodišnje finansijske izvještaje za prvih šest mjeseci 2019. godine dostavilo je 3.055 privrednih društava, 45 udruženja, 32 finansijske institucije, 2 budžetska korisnika, 10 fondova i 26 osiguravajućih kuća

FIA je također dostavila i 1.431 opomenu za prospuste na adrese privrednih društava koja nemaju kontinuitet, odnosno, nisu redovno predavala polugodišnje finansijske izvještaje za 2017. i 2018.

Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH srednja i velika preduzeća su obavezna dostaviti finansijske izvještaje potpisane od strane certificiranog računovođe (ovlaštenog lica za zastupanje pravnog lica), koji su ovjereni pečatom certificiranog računovođe i pečatom pravnog lica!

 

Izvor:fia.ba