23. Decembra, 2021

Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH

Predstavnički dom Federalnog parlamenta prihvatio je po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u FBiH.

Ovaj zakon je u septembru utvrdila Federalna vlada, kada je obrazložila da su oba doma Parlamenta Federacije BiH zadužila resorno ministarstvo, odnosno Vladu FBiH, da prate primjenu aktuelnog zakona te u slučaju potrebe i određenih problema, u roku od šest mjeseci sačine izmjene i dopune.

Kao razlog za izmjene i dopune, Vlada je navela i Odluku Ustavnog suda BiH, te su poduzete mjere i aktivnosti s ciljem harmonizacije odredaba ovog s drugim odgovarajućim zakonskim propisima.

Prema obraćanju zastupnicima federalnog ministra rada i socijelne politike Veska Drljače, jednom od izmjena i dopuna dodatno je precizirana norma kako bi policijski službenici na državnom nivou, u smislu penzionisanja i načina izračuna penzija, bili izjednačili s policijskim službenicima na nivou FBiH. Time je omogućen jednak tretman svim policijskim službenicima u BiH budući da oni s prebivalištem u FBiH pod jednakim uslovima uplaćuju doprinose za PIO.

Također su pripadnici Oružanih snaga BiH dovedeni u ravnopravan položaj sa ostalim osiguranicima, tako da im lični bodovi za svaku godinu posebnog staža, umjesto 0,5, po novom iznose 1,00 za priznatu punu godinu ostvarenog posebnog staža, obrazložio je također ministar.

Prema novom zakonskom rješenju, povredom na radu smatra se i ona zadobijena u pripremama za odbranu, odnosno u odbrani BiH u periodu od 18.9.1991. do 23.12.1995. godine.

Novina u Zakonu je i mogućnost vanrednog usklađivanja penzija (izuzev najviše) sve dok najniži iznos penzije ne dostigne jednu petinu iznosa najviše penzije ostvarene po zakonu, ali pod uslovom da je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini veća od tri posto i ako budžet Federacije BiH nema akumulirani deficit, a najviše do stope rasta BDP-a u prethodnoj godini.

Izvor: Parlament FBiH