26. Aprila, 2024

Šta je obrt?

Obrt predstavlja samostalno, trajno i povremeno obavljanje dopuštenih i registrovanih privrednih i drugih djelatnosti. Obavlja se u osnovnom i dopunskom zanimanju, sa ciljem ostvarivanja dobiti kroz proizvodnju, promet ili pružanje usluga na tržištu. Važno je napomenuti da se trgovačka, ugostiteljska i turistička djelatnost ne smatraju obrtom jer su regulisane posebnim propisima.

Prednosti obrta

Obrt nudi nekoliko prednosti u odnosu na pravna lica:

 • Niži troškovi i jednostavniji postupak registracije: Registracija obrta je manje zahtjevna i skuplja od registracije pravnog lica.
 • Povoljniji način plaćanja poreza: Većina obrtnika plaća porez na dohodak, oporezujući samo stvarno naplaćene prihode od kupaca. Isto tako, u izdatke se priznaju samo plaćeni iznosi dobavljačima.

Osobe koje razmišljaju o pokretanju poslovanja trebaju razmotriti potrebe svojeg budućeg poslovanja prije donošenja odluke o tome hoće li pokrenuti obrt ili društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.). Također, važno je znati da se obrt ne može kasnije prereregistrovati u d.o.o. jer ne postoji zakonska mogućnost za to.

Procedura registracije obrta

Registracija obrta obuhvaća sljedeće korake:

 1. Podnošenje zahtjeva: Zahtjev za otvaranje obrta podnosi se nadležnoj općinskoj službi.
 1. Dokazi o stručnoj spremi: Potrebno je priložiti dokaz o stručnoj spremi. Ako vlasnik ne ispunjava uslove, treba priložiti dokaz o zaposlenju radnika s odgovarajućom stručnošću.
 1. Ostali potrebni dokumenti uključuju:
  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Identifikacijski dokument
  • Dokaz o uplati takse
  • Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti
  • Ljekarsko uvjerenje
  • Uvjerenje da nema zabranu obavljanja obrta
  • Uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama

Procedura registracije traje do 10 dana, nakon čega slijedi izrada pečata i dobivanje ID broja od Porezne uprave.

Fiskalizacija

Fiskalizacija je posljednji korak i obuhvaća:

 • Kupovina fiskalnog uređaja
 • Ugovor o servisiranju i tehničkoj podršci
 • Zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju
 • Korištenje GPRS usluge

Obveznici fiskalizacije su svi obrti, osim izuzetaka poput samostalnih poljoprivrednih proizvođača i radicionalnih zanata. Nakon završetka inicijalne fiskalizacije, promet se mora evidentirati i odštampati na fiskalnom uređaju. Troškovi otvaranja obrta variraju, a najskuplja komponenta je obično fiskalna kasa.

Sve detalje možete pronaći u Zakonu o obrtu i srodnim djelatnosima u FBIH , a za više informacija budite slobodni da kontaktirate naš stručni tim.